• Temperatura 2oC
 • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

Podsumowanie ankiet: ogólnej dla mieszkańców, do przedsiębiorców, młodzieży i dotyczącej przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,
przekazujemy Wam podsumowania czterech ankiet - ogólnej dla mieszkańców, do przedsiębiorców, młodzieży i dotyczącej przedsiębiorczości, które zostały przeprowadzone w programie „Rozwój Lokalny” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 . Cały projekt, który realizujemy pod nazwą „Żary, tu chcę żyć!!!” ma na celu wypracowanie nowej ścieżki rozwoju naszego miasta na następne 10-15 lat. Ideą projektu jest, aby był on współtworzony przez mieszkańców, przedsiębiorców, ludzi którzy związani są z Żarami.

Jeżeli chcecie Państwo podzielić się swoimi uwagami lub przemyśleniami, prosimy o przesyłanie na adres magdalena.peciuch @ um.zary.pl e-mail

Załączniki

Zaproszenie do udziału w seminarium

Zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego - otwarte seminaria i warsztaty dla miast. 7 maja skoncentrujemy się na TRANSFORMACJI CYFROWEJ. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnych pomaga uruchamiać wewnętrzne potencjały małych i średnich miast. 
 
czytaj dalej

Seminarium nt.: „Wewnętrzne potencjały rozwoju gospodarczego” - ZAPIS WIDEO i PREZENTACJE

Szanowni Państwo,
Związek Miast Polskich opublikował na stronie http://www.miasta.pl/aktualnosci/wewnetrzne-potencjaly-rozwoju-gospodarczego-zapis-wideo-i-prezentacje retransmisję oraz prezentacje prelegentów seminarium nt.: „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” w ramach Forum Rozwoju Miast. Warto obejrzeć i zapoznać się z udostępnionymi materiałami.

Forum Rozwoju Lokalnego

 Zapraszamy przedsiębiorców, organizacje wspierające przedsiębiorców i rozwój przedsiębiorczości oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na Forum Rozwoju Lokalnego – NAJWIEKSZE I NAJWAŻNIEJSZE wydarzenie on-line. Już 23 kwietnia będziemy rozmawiać o własnych zasobach miast, które można uruchomić i lepiej wykorzystać dla rozwoju gospodarczego.
Związek Miast Polskich przedstawi m.in.:
✅ wyniki badań dotyczące planów młodzieży z małych i średnich miast, która wejdzie niebawem na rynek pracy,
✅ niepublikowane wcześniej dane dotyczące aktywności społeczno-ekonomicznej w oparciu o zasoby ministerstwa finansów oraz zasoby ZUS dotyczące rynku pracy.
Czekamy na Was, link do transmisji https://www.facebook.com/ZwiazekMiastPolskich/posts/1376237155901265
#ZMP #RozwójLokalny #SiłaMiast
„Wewnętrzne potencjały rozwoju gospodarczego”
23 kwietnia 2020, g.10.00.
Więcej informacji na https://www.facebook.com/events/270313310640770/
➖➖➖
Program „Rozwój lokalny” finansowany jest z funduszy EOG i funduszy norweskich. Dowiedz się więcej bit.ly/RozwójLokalny.
 

Spotkanie z interesariuszami

28.02.2020 r. zorganizowano w naszym Urzędzie dwa spotkania z interesariuszami mające na celu zaangażowanie do współpracy przy budowie nowej ścieżki rozwoju miasta. Pierwszą grupę reprezentowali przedstawiciele instytucji publicznych, natomiast drugą grupę tworzyli przedstawiciele różnych grup społecznych (przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i klubów sportowych, a także osoby aktywnie działające na rzecz miasta). Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i liczymy na owocną współpracę w kolejnych etapach prac nad projektem pn.: „Żary, tu chcę żyć!!!”
 


 

Spotkanie członków Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży

W dniu 18 lutego br. w naszym Urzędzie gościliśmy członków Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży.
Podczas spotkania podsumowane zostały ferie zimowe, omówiono organizację Dnia Dziecka w mieście oraz propozycje dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. Ponadto Pani Burmistrz Danuta Madej zapoznała uczestników z założeniami projektu pn.: „Żary, tu chcę żyć!!!” zachęcając do udziału w specjalnie przygotowanej ankiecie dla najmłodszych. Udział młodego pokolenia w ankiecie pozwoli nam spojrzeć na nasze miasto i jego rozwój oczami dziecka.
     

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni mieszkańcy!
W związku z trwającymi pracami nad projektem „Żary, tu chcę żyć!!!” zapraszamy wszystkich mieszkańców do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej tworzenia nowej ścieżki rozwoju dla naszego miasta. Ankieta dostępna będzie do dnia 24.02.2020 r. pod poniższym adresem:
 
W najbliższym czasie planujemy również przeprowadzić dedykowane ankiety dla różnych grup interesariuszy takich jak przedsiębiorcy, liderzy społeczni, instytucje publiczne oraz młodzież szkolna.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Zespół Miejski ds. Projektu pn.: "Żary, tu chcę żyć!!!"

Do realizacji projektu został powołany zespół w składzie:
 • Olaf Napiórkowski - Z-ca Burmistrza Miasta Żary (Kierownik Zespołu Miejskiego),
 • Joanna Wojak - Skarbnik Gminy Żary o statusie miejskim,
 • Olga Boryń - Sekretarz Gminy Żary o statusie miejskim (Zastępca Kierownika Zespołu Miejskiego),
 • Ewa Nowak - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
 • Tomasz Gembara - Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
 • Ireneusz Brzeziński - Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji,
 • Paulina Stadler - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych,
 • Patrycja Dendewicz - Inspektor w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
 • Katarzyna Pękala - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach,
 • Beata Kłębukowska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • Magdalena Peciuch - Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
 • Paulina Candekidis - Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego,
 • Janusz Baran - Audytor Wewnętrzny,
 • Tomasz Piersiak - Tomasz Piersiak Konsulting Zielona Góra,
 • Katarzyna Drożak  - Tomasz Piersiak Konsulting Zielona Góra.
Zespół uczestniczy w cyklicznych spotkaniach z Doradcami Miast będącymi przedstawicielami Związku Miast Polskich. Służyć to ma pogłębianiu wiedzy uczestników niezbędnej do wypracowania ścieżki rozwoju miasta, adekwatnej do zidentyfikowanych problemów i potencjałów miasta.  Obecnie działania zespołu ukierunkowane są na:
 • identyfikację interesariuszy z różnych grup społecznych i ich ocenę ze względu na siłę ich oddziaływania na możliwości rozwoju miasta i stopień zaangażowania,
 • opracowanie diagnozy sytuacji społeczno - gospodarczej miasta z wykorzystaniem narzędzi zaoferowanych przez Doradców Miast.

Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

Miło nam poinformować, że zarys naszego projektu pn.: „Żary, tu chcę żyć!!!” został rekomendowany do II etapu naboru w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021.
czytaj dalej
1 ... 5 6 7 8 9 10 11

Narzdzia i usugi