• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji: "Adaptacja Ruin Zamku na "Centrum Kultury i Tradycji Zamku Dewinów- Bibersteinów w Żarach"

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło poinformować, że rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji „Adaptacja Ruin Zamku na „Centrum Kultury  i Tradycji Zamku Dewinów- Bibersteinów w Żarach” w ramach realizowanego projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”.
Przypomnijmy, że realizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów RP w Zielonej Górze www.zielonagora.sarp.org.pl
 
I miejsce w konkursie przyznano pracy nr 522(numer nadany przez Sekretarza Konkursu) – 020 numer nadany przez platformę konkursową EPK:
 
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział:
3MK Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Londyńska 8 lok. 9, 03-921 Warszawa
Marcin Kwietowicz
ul. Czerska 1 m. 16, 00-732 Warszawa
Pracownia Projektowa Zuzanna Bujacz-Jaworska
ul. Grochowska 341 m. 66, 03-822 Warszawa
 
 
II miejsce w konkursie przyznano pracy nr 211 (numer nadany przez Sekretarza Konkursu) – 010 numer nadany przez platformę konkursową EPK:
 
Uczestnik biorący samodzielnie udział w konkursie:
Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. Z o. o.
Plac Solny 4/2, 50- 56 Wrocław
 
 
III miejsce w konkursie przyznano pracy nr 101 (numer nadany przez Sekretarza Konkursu) – 030 numer nadany przez platformę konkursową EPK:
 
Uczestnik biorący samodzielnie udział w konkursie:
PROLOG sp. z o.o
Wandy 4/8, 53-320 Wrocław
 
Protokół wraz z uzasadnieniem rozstrzygnięcia konkursu znajdziecie w załącznikach: Protokół, Rozstrzygnięcie.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
 

The results of the architectural competition for the development of the concept: Adaptation of the Castle Ruins to the" Center of Culture and Tradition of the Castle of Devins-Bibersteins in Żary"

Ladies and Gentlemen,
We are very pleased to announce the results of the architectural competition for the development of the concept of "Adaptation of the Castle Ruins for the" Center for Culture and Tradition of the Devins-Bibersteins Castle in Żary as part of "Żary, I want to live here !!!" project . The organizer of the competition is the Association of Architects of the Republic of Poland in Zielona Góra www.zielonagora.sarp.org.pl
 
1st place in the competition was awarded to work No. 522 (number assigned by the Secretary of the Competition) - 020 number assigned by the EPK competition platform:
 
Competition participants participating jointly:
3MK Projekt limited liability company
ul. London 8 lok. 9, 03-921 Warsaw
Marcin Kwietowicz
ul. Czerska 1 m. 16, 00-732 Warsaw
Design Studio of Zuzanna Bujacz-Jaworska
ul. Grochowska 341 m. 66, 03-822 Warsaw
 
 
2nd place in the competition was awarded to work No. 211 (number assigned by the Secretary of the Competition) - 010 number assigned by the EPK competition platform:
 
Competition participant participating solely:
Architects Heinle, Wischer und Partner Limited Liability Company
Plac Solny 4/2, 50- 56 Wrocław
 
 
3rd place in the competition was awarded to work No. 101 (number assigned by the Secretary of the Competition) - 030 number assigned by the EPK competition platform:
 
Competition participant participating solely:
PROLOG Limited Liability Company
Wandy 4/8, 53-320 Wrocław
 
The report with the justification of the competition results can be found in the attachments.
 
"Żary, I want to live here !!!" Project financed from the Financial Mechanism of the 2014-2021 European Economic Area  and implemented under the "Local Development" program

Wspólnie tworzymy ogród sensoryczny

Zioła, krzewy z jadalnymi owocami, kwiaty, warzywa i mała architektura ogrodowa to tylko część ogrodu sensorycznego, który powstanie w Żarach przy ul. Podwale w ramach realizowanego projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”.
Do współtworzenia tego niezwykłego miejsca zaprosiliśmy żarskie organizacje pozarządowe, placówki opiekuńcze i oświatowe, które na co dzień pracują z osobami z różnymi dysfunkcjami i ograniczeniami. Naszym celem jest stworzenie miejsca, które umożliwi osobom w różnym wieku i o różnej sprawności psychoruchowej bliższe poznanie świata, dokładne jego obejrzenie, poczucie…
Spotkanie było okazją do przedyskutowania koncepcji wspólnie z jej autorem - firmą Lege Artis z Lublina.
Ogród sensoryczny, czyli ogród zmysłów, gdzie wszystkiego można dotknąć, powąchać lub spróbować będzie podzielony na strefy dedykowane poszczególnym zmysłom:
  • Strefa Wzroku: nasadzone zostaną rośliny o intensywnych barwach, zarówno liści jak i kwiatów.
  • Strefa Słuchu: nasadzone zostaną rośliny, które wydają dźwięki - liście szeleszczą i szumią na wietrze.
  • Strefa Węchu: na tym obszarze rośliny dobrane będą w taki sposób, aby natężenie zapachów było jak najintensywniejsze.
  • Strefa Smaku: kącik ziołowy oraz kącik owoców;
  • Strefa dotyku: nasadzone zostaną rośliny o różnych fakturach i kształtach.
Dodatkowym elementem będzie ścieżka sensoryczna składająca się z kilku rodzajów nawierzchni, co pozwala na pobudzenie zmysłu dotyku. Jest to szczególnie istotne dla osób z dysfunkcjami wzroku.
Spośród naszych zebranych gości swoją chęć i pomoc w pielęgnacji ogrodu sensorycznego już dziś wspólnie ze swoimi podopiecznymi zaoferowała Fundacja SI-gma oraz Warsztat Terapii Zajęciowej
Dziękujemy naszym gościom za udział w dzisiejszym spotkaniu, zaangażowanie i chęć dalszej współpracy.
 
 

Sensory Garden

Herbs, shrubbery with edible fruit, flowers, vegetables and small garden architecture are only some of the elements of the sensory garden that will be built in Żary at ul. Podwale (plot No. 392/25) as part of "Żary, I want to live here !!!" Project.  We invited non-governmental organizations from Żary, care and educational institutions working on the daily basis with people with various dysfunctions and limitations, to contribute to this extraordinary undertaking. Our goal is to create a place that will enable people of all ages as well as those with different levels of psychomotor skills to get to know the world better, see it in more detail, and feel it...
Today's meeting was an opportunity to discuss the concept with its originator - Lege Artis company from Lublin.
The sensory garden, i.e. the garden of senses, where one can touch, smell or taste everything, will be divided into zones dedicated to the respective senses:
Sight Zone: plants with intense colors of both leaves and flowers will be planted here.
Hearing Zone: plants that make sounds will be planted here - those whose leaves rustle in the wind.
Smell Zone: in this area plants will be selected in such a way that the intensity of their smells will be as strong as possible.
Taste Zone: herb and fruit corners;
Touch Zone: plants with different textures and shapes will be planted here.
A sensory path consisting of several types of surfaces, which will allow its visitors to stimulate the sense of touch will be an additional element here. This is especially important for people with visual impairments.
From among our gathered guests, the Si-gma Foundation and Occupational Therapy Workshops have already offered their willingness to assist us in looking after the sensory garden.
We would like to thank our guests for participating in today's meeting, as well as for their commitment and willingness to engage in further cooperation. 
 
"Żary, I want to live here !!!" Project financed from the Financial Mechanism of the 2014-2021 European Economic Area  and implemented under the "Local Development" program

Wkrótce rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Zamku Dewinów – Bibersteinów

Już wkrótce rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Zamku Dewinów – Bibersteinów, który realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich z Zielonej Góry.  A póki co zapraszamy na wirtualny spacer po naszym zamku https://www.zary.pl/zamek/index.html
A dla przypomnienia publikujemy poniżej wstępną koncepcję zagospodarowania naszego zamku wraz z raportem z przeprowadzonych w ubiegłym roku konsultacji społecznych.
Informacje, wydarzenia i ciekawostki o naszym zamku znajdziecie na profilu facebookowym Żarski Zamek oraz na stronie www.zamek.zary.pl  
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
 

Wizyta Doradców ze Związku Miast Polskich

O postępie prac w naszym projekcie, w ubiegły czwartek rozmawialiśmy z naszymi Doradczyniami ze Związku Miast Polskich - Panią Danutą Wesołowską i Lucyną Maury.
czytaj dalej

Warsztaty sieciujące dla miast laureatów Programu „Rozwój Lokalny”

Za nami warsztaty dla miast laureatów uczestniczących w Programie „Rozwój Lokalny” zorganizowane przez niezawodny Związek Miast Polskich. Była to kolejna okazja do pogłębiania wiedzy, wymiany doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań na problemy, z którymi zmagają się samorządy.
Razem możemy więcej!  
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Networking workshops for the winners of the "Local Development" Program

We have just completed the workshops for the winning towns and cities participating in the "Local Development" Program, organized by the Association of Polish Towns and Cities. It was another opportunity to deepen our knowledge, exchange experiences and proven solutions to problems faced by local governments. Together we can do more!
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program

O funduszach norweskich z Węgrami

W ubiegłym tygodniu gościliśmy w naszym mieście delegację węgierskiego miasta Gárdony. Jednym z tematów był nasz projekt „Żary, tu chcę żyć!!!”. Przedstawiciele naszego Zespołu Miejskiego opowiedzieli o tym, jak pozyskaliśmy fundusze norweskie i jakie działania zostaną zrealizowane w ramach projektu. Wizyta zaprzyjaźnionego Gárdony była przede wszystkim kolejną okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk samorządowych.
Nie zabrakło też rywalizacji sportowej. W piątkowe popołudnie na żarskim stadionie „Syrena” rozegrano mecz piłki nożnej Żary – Gárdony . Pomimo zaciętej walki obu drużyn, zwycięska okazała się drużyna z Żar, kończąc mecz wynikiem 2:1.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: O funduszach norweskich z Węgrami

About Norway grants with Hungarians

Last week, we hosted a delegation from the Hungarian town of Gárdony. One of the topics was "Żary, I want to live here!!!" project. Representatives of our Town Team talked about how we obtained the Norway grants and what activities will be implemented under the project. The visit of our friends from Gárdona was, above all, yet another opportunity to exchange experiences and good local government practices. There was also a sports competition. On Friday afternoon, a football match between Żary and Gárdony was played at the Syrena stadium in Żary. Despite fierce competition between both teams, our Żary team turned out to be the winner and the match ended with 2:1 result.
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program.

Widowisko Foolpool

W najbliższą niedzielę 07.08.2022 r. zapraszamy na widowisko Foolpool - preformance plenerowy. Incjatorkami tego wydarzenią, a zarazem zwyciężczyniami są Milena, Natalia i Kasia, które zgłosiły swój pomysł w naszym kwietniowym konkursie MŁODZI MAJĄ GŁOS. A wszystko to w ramach naszego projektu "Żary, tu chcę żyć!!!"
Dziewczyny gratulujemy i liczymy na dalszą aktywność
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny" Dowiedz się więcej

Foolpool show

Next Sunday, 07/08/2022, we invite you to the Foolpool show - an outdoor performance. The initiators of this event, and at the same time the winners, are Milena, Natalia and Kasia, who submitted their idea to our April competition THE YOUNG HAVE A SAY. And all this is part of “Żary, I want to live here!!!" project
Congratulations to you, girls, and we look forward to your further involvement.
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program

Instrukcja obsługi Elektronicznego Biura Podawczego

Mamy dla Was małą ściągę z obsługi Elektronicznego Biura Podawczego.
Zobaczcie, jak takie urządzenie ułatwi Wam załatwianie niektórych spraw w naszym Urzędzie.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Electronic Registry Office user's manual

We have a small cheat sheet for you about how to make use of the Electronic Registry Office's services.
See how such a device will make it easier for you to deal with some matters in our Town Hall.
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program

Elektroniczne Biuro Podawcze

25.07.2022 r. uruchomione zostanie Elektroniczne Biuro Podawcze dla naszych klientów w ramach realizowanego projektu "Żary, tu chcę żyć!!!".
czytaj dalej

Dom seniora z prawdziwego zdarzenia

Obecnie szukamy  wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia DPS wraz z Dziennym Domem Wsparcia w ramach realizowanego projektu "Żary, tu chcę żyć!!!"
Jakie są założenia nowego Domu Pomocy Społecznej? Odpowiedź znajdziecie w materiale filmowym.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Genuine nursing home

We are currently looking for a contractor for the development of project documentation for the establishing of the Nursing Home together with the Daily Support Home as part of "Żary, I want to live here!!!" project.
What are the assumptions behind the new Nursing Home? The answer is given in the footage.
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program
1 2 3 4 5 6 ... 11

Narzdzia i usugi