• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

Otwarte spotkanie z mieszkańcami Żar

22 listopada 2021 r. zapraszamy do Folwarku Zamkowego na otwarte spotkanie dla mieszkańców.
Zaczynamy o godz. 12.00. Na początku porozmawiamy o zadaniach, które będziemy realizować w ramach naszego projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”
Druga część spotkania, która rozpocznie się ok. godz.13.00 poświęcona będzie Żarsko – Żagańskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. Omówimy cele i projekty kluczowe ŻŻOF.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.
Dowiedz się więcej

Open meeting with the residents of Żary

On November 22nd, 2021, we invite you to Folwark Zamkowy (Eng.: Castle Folwark) to an open meeting for residents. We start at 12:00. First, we will talk about the tasks that will be undertaken as part of “Żary, I want to live here !!!" project. The second part of the meeting, which will start around 1 p.m., will be devoted to Żary-Żagań Functional Area (ŻŻFA). We will discuss the goals and key projects of ŻŻFA. You are kindly invited!
"Żary, I want to live here!!!" project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.

O projekcie na sesji Rady Miejskiej

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żarach, Olaf Napiórkowski - Wiceburmistrz Miasta Żary przedstawił radnym założenia naszego projektu „Żary, tu chcę żyć!!!” oraz zadania, które będą realizowane. Chcemy się również podzielić tym z Wami, więc niebawem zorganizujemy spotkanie otwarte dla mieszkańców, na którym wspólnie porozmawiamy o naszym projekcie.
Szczegóły wkrótce…
 
Projekt dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa
 

About the project at the Town Council meeting

At the last meeting of Żary Town Council, Mr Olaf Napiórkowski - the Vice Mayor of the Town of Żary - presented the principles of “Żary, I want to live here !!!" project as well as the tasks that will be implemented to the councillors. We would also like to share it with you, so we will organize an open meeting shortly for the residents to talk about our project together. More details soon ...
The project is co-financed in 85% by the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.

Seminarium FRL „Zrównoważona mobilność miejska jako czynnik rozwoju miasta”

Z przyjemnością informujemy, że Związek Miast Polskich organizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) seminarium online z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” pod tytułem „Zrównoważona mobilność miejska jako czynnik rozwoju miasta”, które odbędzie się 28 października 2021 r.  
W trakcie seminarium będziemy mówić o problemach, z jakimi mierzą się współczesne miasta, m.in. zatłoczonych ulic i niewystarczającego bezpieczeństwa drogowego, hałasu, zanieczyszczenia powietrza. Zrównoważona mobilność miejska to odpowiedź na główne wyzwania w rozwoju współczesnych miast, jakimi są budowanie konkurencyjności gospodarki przy jednoczesnym podwyższaniu jakości życia mieszkańców ułatwiającym dostępność do usług. Jednym z głównych wyzwań miast w zakresie transportu staje się działanie ukierunkowane na zmianę zachowań transportowych mieszkańców, wyrażającą się zrównoważonym podejściem do zagadnień mobilności i planowania transportu w miastach.
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Spotkanie z Doradcami Miast ze Związku Miast Polskich

23.07.2021 r. gościliśmy Doradców Miast Związek Miast Polskich – Panią Lucynę Maury oraz Danutę Wesołowską, które będą wspierały nas przy realizacji projektu.
Obecnie Zespół Miejski ds. projektu „Żary, tu chcę żyć!!!” pracuje nad dostosowaniem budżetu projektu do wysokości otrzymanego dofinansowania.
 
Program „Rozwój lokalny” finansowany jest z funduszy EOG i funduszy norweskich. Dowiedz się więcej

Meeting with Advisors from the Association of Polish Towns and Cities

On 23.07.2021, we hosted Town and City Advisors of the Association of Polish Towns and Cities - Ms Lucyna Maury and Ms Danuta Wesołowska, who will assist us in the implementation of the project. Currently, the Town Team for the "Żary, I want to live here !!!" project is working on adjusting the project budget to the amount of co-financing received.
The "Local Development" program is financed by the EEA and Norway Grants.

Ponad 3,5 miliona euro dla Żar

Danuta Madej Burmistrz miasta Żary wraz z Olafem Napiórkowskim Wiceburmistrzem miasta Żary podczas wręczania symbolicznych czeków dla zwycięskich miast biorących udział w Programie "Rozwój Lokalny". Czek wręczył Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda w piątek 9 lipca br. Więcej informacji o programie „Rozwój lokalny”
 
Program „Rozwój lokalny” finansowany jest z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Galeria

Over EUR 3.5 million for Żary

The Mayoress of Żary Ms Danuta Madej together with the Vice Mayor Mr Olaf Napiórkowski during the ceremony of handing out symbolic checks to winning towns and cities participating in the "Rozwój lokalny" (Eng. "Local Development") Program. The check was presented by Mr Waldemar Buda, the Deputy Minister of Funds and Regional Policy, on Friday, 9th July this year.
 

Kto dostanie fundusze norweskie?

29 miast polskich otrzyma około 102 mln euro na realizację projektów rozwojowych z Funduszy Norweskich i EOG w ramach programu "Rozwój lokalny". Podczas konferencji prasowej wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, ogłosi wyniki.
Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się czy dostaniemy dofinansowanie z funduszy norweskich. Oglądajcie transmisje na żywo!!!!
KIEDY: piątek (9 lipca), godz. 12.00
GDZIE: transmisja online na profilu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na Facebook'u - https://www.facebook.com/MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej/
Przypominamy, wnioski w konkursie złożyło 220 miast, a  Żary znalazły się w grupie 54, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. Jedyni z województwa lubuskiego. 

Konsultacje społeczne ‘Żarski Rower Miejski”

Sezon rowerowy w pełni, nasze ŻARSKIE ROWERY MIEJSKIE są do Waszej dyspozycji.
Zasady korzystania z systemu Żarskie Rowery Miejski znajdziecie tutaj https://zarskierowery.bike/
A my oczekując na wyniki naboru Programu "Rozwój Lokalny" działamy dalej.
Rozbudowa systemu Żarski Rower Miejski jest jednym z działań zawartych w naszym Planie Rozwoju Lokalnego w ramach projektu "Żary, tu chcę żyć!!!", dlatego przygotowaliśmy dla Was krótką ankietę on-line https://zary.konsultacjejst.pl/.../01793618-681f-44d3...
Wypełnienie ankiety zajmuje zaledwie kilka minut.
ZAPRASZAMY!

Zapraszamy na stronę Forum Rozwoju Lokalnego

Szanowni Państwo,
na stronie Forum Rozwoju Lokalnego dostępne są relacje oraz prezentacje ze wszystkich seminariów online przeprowadzonych w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.
Program „Rozwój lokalny” finansowany jest z funduszy EOG i funduszy norweskich. Dowiedz się więcej

Ocena formalna Kompletnej Propozycji Projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że zakończono proces oceny formalnej 54 kompletnych propozycji projektów złożonych w naborze Programu Rozwój Lokalny. Nasz projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” został oceniony pozytywnie. Tym samym rozpoczął się proces oceny merytorycznej przez ekspertów zewnętrznych i Operatora Programu. Zakończenie oceny merytorycznej planowane jest nie wcześniej niż z końcem I kwartału 2021 roku.
Mamy nadzieję, że los się do nas uśmiechnie.
Trzymajcie kciuki!

Seminarium online “Samoocena rozwoju instytucjonalnego JST – narzędzie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)” w ramach forum Rozwoju Lokalnego

Eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zakończyli prace nad nowym narzędziem samooceny rozwoju instytucjonalnego opracowanym dla polskich miast i powiatów, w konsultacji z przedstawicielami polskich samorządów, które  zostanie zaprezentowane podczas kolejnego seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego już 17.12.2020 r. godz. 10.00.
Rejestracja uczestników możliwa jest wyłącznie poprzez formularz internetowy https://www.miasta.pl/ankiety/odpowiedz/42  w terminie do 15 grudnia br.
Zapraszamy do wspólnego udziału!
 

Narzdzia i usugi