• Temperatura 2oC
 • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Інформація для громадян України / Informacje dla obywateli Ukrainy

Świadczenia dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Żar w związku z działaniami wojennymi mogą ubiegać się o świadczenia społeczne, w tym:
--------------------------------------------------------------------
 • jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc żywnościową w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej;
Realizatorem świadczeń jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Domańskiego 1 w Żarach, tel. 68 475 55 80.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Świadczenia wychowawcze 500+,
 • świadczenia dobry start,
 • rodzinny kapitał opiekuńczy,
 • dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku;
Realizatorem świadczeń jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ul. Lotników 1a w Żarach, tel. 22 560 16 00.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Świadczenia rodzinne:
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek
     opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenie rodzicielskie;
Realizatorem świadczeń jest Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim pl. Rynek 1 - 5 w Żarach, tel. 68 470 83 93 , 68 470 83 92, tel. 68 470 83 79.
---------------------------------------------------------------------------------
 
Громадяни України, які прибули до Жари у зв’язку з бойовими діями, можуть звертатися за соціальними виплатами, у тому числі:
-----------------------------------------------------------------------------------
 • одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу, призначена для проживання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, засоби особистої гігієни та житлову плату,
 • безкоштовна психологічна допомога,
 • продовольча допомога в рамках операційної програми Продовольча допомога
 • матеріальні та немайнові вигоди на принципах і відповідно до Закону про соціальну допомогу
Постачальником послуги є Муніципальний центр соціальної допомоги – вул. Domańskiego 1 в Жарах, тел.68 475 55 80.
------------------------------------------------------------------------------------
 • 500+ дитячих допомог
 • забезпечити хороший початок
 • капітал сімейної турботи,
 • субсидування перебування дитини в яслах
Надавачом пільг є Заклад соціального страхування – вул. Lotników 1a в Жарах, тел.22 560 16 00.
------------------------------------------------------------------------------------
Сімейні пільги:
 • сімейна допомога та надбавки до сімейної допомоги
 • пільги по догляду
 • одноразова допомога при народженні дитини
 • батьківська допомога
Постачальником послуг є Департамент соціальних питаньу Ратуші пл. Ринок 1 - 5 у Жарах, тел.: 68 470 83 93, 68 470 83 92, телефон: 68 470 83 79.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.