• Temperatura 7oC
  • Ciśnienie 1008.9 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

STRAŻ MIEJSKA ŻARY

Plan dyslokacji patroli pieszych na terenie miasta Żary 08.10-12.10.2018 r.

08.10.2018 r.
Patrol pieszy I, godz. 11.00-12.00 w rejonie ulic:
- Ludowa
- Robotnicza
- Kołątaja
Patrol pieszy II, godz. 18.00-19.00 w rejonie ulic:
- Wapienna
- Przemysłowa
- Zakładowa
czytaj dalej

Plan dyslokacji służby patroli pieszych na terenie miasta Żary 01.10.-05.10.2018 r.

01.10.2018 r.
Patrol pieszy I, godz.11.00-12.00 w rejonie ulic:
- Gnieźnieńska
- Głogowska
- Baczyńskiego
- Kasprzaka
Patrol pieszy II, godz. 18.00-19.00 w rejonie ulic:
- Witosa
czytaj dalej

TERMINY NAJBLIŻSZYCH DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH STRAŻY MIEJSKIEJ W ŻARACH

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak również w celu zapobiegania zjawisk niepożądanych, tutejsza Straż Miejska na najbliższe dni zaplanowała poniższe działania prewencyjne.
 Akcja „Bezpieczne parki” w dniach  15- 30.06.2015r. (w trakcie realizacji).
Miejsce realizacji: tereny usytuowane w granicach administracyjnych miasta Żary.
Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa na terenach takich, jak parki i skwery. W tym okresie na wymienionych terenach wzmagamy kontrolę pod kątem ujawniania sprawców zakłócania porządku publicznego, dewastacji mienia, spożywania alkoholu, zanieczyszczania oraz wypełniania obowiązków nałożonych na właścicieli psów.
Akcja „Bezpieczne osiedla” w dniach 01-17.07.2015r.
Miejsce realizacji: tereny usytuowane w granicach administracyjnych miasta Żary.
Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz skierowane przeciw sprawcom wykroczeń na terenach osiedli mieszkaniowych.

APELUJEMY, NIE PORZUCAJ SWOJEGO PUPILA

   Rozpoczął się sezon urlopowy. Wielu mieszkańców  będzie wypoczywać poza miejscem zamieszkania, w różnych ośrodkach wypoczynkowych czy też kurortach. Nie w każdym jednak  jest możliwość zakwaterowania zwierzęcia. Przez to też, od kilku lat w okresie wakacyjnym, zaobserwowaliśmy zwiększoną liczbę psów błąkających się po naszym mieście. Porzucone psy, nie rozumiejąc dlaczego właściciel  pozbył się ich, czują się zagubione, często stwarzając zagrożenie dla człowieka i dla samych siebie. Informujemy właścicieli psów nie mających możliwości zabezpieczenia zwierzaka na czas urlopu, że pupila można umieścić w Schronisku dla Zwierząt przy ul. Żurawiej w Żarach. Straż Miejska informuje, że porzucenie zwierzęcia stanowi przestępstwo  i zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt  zagrożone jest karą pozbawienia wolności.

CENNE WSKAZÓWKI NA BEZPIECZNE WAKACJE 2015

   W dniu wczorajszym (18.06.2015r.) strażnicy miejscy zakończyli cykl spotkań z uczniami żarskich szkół podstawowych, związanych z ich bezpieczeństwem w czasie  wakacji 2015. Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule przypomniano,  w jaki sposób bezpiecznie zachować się na drodze, w domu, w lesie, na wsi, nad wodą i w górach. Zaapelowano  też aby przyjmowali postawy asertywne w przypadku namowy  przez grupy rówieśnicze do spróbowania niebezpiecznych używek w postaci papierosa, alkoholu czy środka odurzającego. Przypomniano o zasadzie ograniczonego zaufania  wobec osoby nieznajomej, która szuka zaczepki np. na podwórku, na drodze, przez telefon czy  za pomocą internetowych komunikatorów społecznościowych. Uczulono o nie zbliżaniu się do wałęsających zwierząt, szczególnie  psów, które najczęściej w okresie wakacyjnym  porzucane są przez swoich opiekunów i właścicieli. Satysfakcją jest dla nas to, że dzięki temu, iż nasi najmłodsi mieszkańcy uczestniczą we wszystkich pogadankach, i co ważne z uwagą wysłuchują; w omawianym zakresie wykazali się wysoką wiedzą. Efekty widoczne są w danych statystycznych. W ubiegłym roku w naszym mieście podczas wakacji nie było poważnych nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem nieletnich. W pogadankach współudział brali funkcjonariusze policji, straży pożarnej oraz WOPR.

ZATRZYMANIE I POSTÓJ POJAZDU, ZAKAZ ZATRZYMYWANIA I POSTOJU POJAZDU ORAZ WYKORZYSTANIE CHODNIKA.

W związku z codziennymi  zgłoszeniami wpływającymi od mieszkańców do tut. Straży Miejskiej, dotyczącymi nieprawidłowości w zatrzymaniu i postoju pojazdów oraz  znaczną  ilością ujawnionych przez naszych funkcjonariuszy wykroczeń nieprawidłowego parkowania, a także w trosce o bezpieczeństwo,  przypominamy  kierującym o ogólnych warunkach zatrzymania i postoju zgodnie z art. 46 Prawo o ruchu drogowym:
 
1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.
2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.
czytaj dalej

Zaplanowane działania prewencyjne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców jak również w celu zapobiegania zjawisk niepożądanych zostały zaplanowane działania prewencyjne przez Straż Miejską w Żarach na 2015 r. (od maja do grudnia).
 
  • „Akcja pupil”
Termin: 18-29.05.2014 r.
Kontrola przestrzegania obowiązków nałożonych na właścicieli psów, działania profilaktyczne- rozdawanie psich pakietów osobom spacerującym z psami.
 
  •  „Przeciwdziałania alkoholizmowi”
Termin: 01-12.06.2015 r.
Cel: działania mające na celu eliminowanie spożywania napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem oraz przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe. Zwracanie uwagi na sprzedaż alkoholu dla osób nietrzeźwych i nieletnich przez osoby prowadzące działalność handlową i gastronomiczną.
czytaj dalej

26 CZERWCA OSTATNI DŹWIĘK DZWONKA SZKOLNEGO…

   …. i dla wszystkich uczniów zasłużony wypoczynek-wakacje. To najlepszy czas aby zregenerować siły do dalszej edukacji. Jest to też czas beztroski,  w którym  dzieci i młodzież mogą być narażeni na przykre i nieszczęśliwe zdarzenia. Dlatego też aby te wakacje były bezpieczne i udane, wzorem ubiegłych lat w szkołach podstawowych, w przedziale klasowym I-IV funkcjonariusze SM podjęli cykl  pogadanek o tematyce „Bezpieczne wakacje”. Między innymi przypomnieli jak bezpiecznie zachować się podczas przebywania w domu bez opiekuna, w lesie, na wsi, nad wodą,  w górach, na drodze oraz jak zachować się w przypadku ataku groźnego zwierzęcia. Strażnicy miejscy uświadamiają o niebezpieczeństwie zażywania kąpieli w miejscach zabronionych, zwracają uwagę na to aby dzieci i młodzież były asertywne w przypadku namowy  grup rówieśniczych do popełnienia czynu zabronionego prawem lub spróbowania niebezpiecznych używek w postaci papierosa, alkoholu czy środka odurzającego . Przypominają o zasadzie ograniczonego zaufania  wobec osoby nieznajomej  jak też o cyberprzemocy. Funkcjonariusze apelują o poszanowanie środowiska naturalnego i pozostawienie po sobie w czystości miejsca wypoczynku. Uczniowie klasy drugiej otrzymują książeczki edukacyjne „Bezpieczne wakacje”.

O BEZPIECZEŃSTWIE NA FESTYNIE SZKOLNYM I GŁOSIE PROFILAKTYKI

   W Szkole Podstawowej nr 8 oraz w Zespole Szkół  strażnicy miejscy brali udział w Festynie Rodzinnym i Ogólnopolskiej Akcji „Głos Profilaktyki”. Rozmawiali o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Stanowisko Straży Miejskiej jak zawsze, było oblegane przez uczestników, którzy odpowiadali na pytania i otrzymywali drobne gadżety. Z doświadczenia wiemy, że częsta rozmowa mundurowych z małoletnimi mieszkańcami, przy okazji imprez, przynosi pozytywne rezultaty. I być może dzięki nabytej wiedzy  od wielu lat w naszym mieście nie było nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem małoletnich.

KONTROLUJEMY LEGALNY SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

         Od wejścia w życie z dniem 01.07.2013r.  nowego systemu gospodarowania odpadami  funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żarach regularnie dokonują kontroli  nieruchomości innych niż zamieszkałe, w aspekcie legalnego sposobu pozbywania się powstałych odpadów komunalnych. Do takich nieruchomości zaliczają się wydzielone części domów mieszkalnych na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, placówki handlowe, usługowe, lokale gastronomiczne, hotele i budynki użyteczności publicznej. Właściciele wymienionych nieruchomości mają obowiązek  okazania stosownej  umowy korzystania z usługi i dowody uiszczania opłat. Usługi w tym zakresie wykonywane mogą być przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru tzw. działalności regulowanej. W wyniku czynności kontrolnych  ujawnia się właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili tegoż obowiązku. Przypominamy po raz kolejny, że nie okazanie  umowy i dowodów płacenia stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5.000zł.
1 2 3 4 5 6 ... 20

Narzdzia i usugi