• Temperatura 11oC
  • Ciśnienie 983 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

STRAŻ MIEJSKA ŻARY

Plan dyslokacji służby patroli pieszych na terenie miasta Żary 15.10 - 19.10.2018 r.

15.10.2018 r.
Patrol pieszy I, godz.11.00-12.00 w rejonie ulic:
- Żurawia
- Przepiórek
- Bociania
- Żagańska ( od ronda ul. Żurawia )
Patrol pieszy II, godz. 18.00-19.00 w rejonie ulic:
- Edelburgis
- Miła
- Długosza
czytaj dalej

PORZUCILI ODPADY

Strażnicy miejscy  podczas pełnienia służb patrolowych w mieście niemalże codziennie ujawniają zanieczyszczone miejsca, tereny i tzw. „dzikie wysypiska śmieci”. W pierwszej dekadzie  bieżącego miesiąca m.in. ujawnili sprawcę porzuconych odpadów wielkogabarytowych w centrum miasta i odpadów budowlanych w rejonie ul. Żagańskiej. Przypomina się mieszkańcom zamierzających pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, że zgodnie z Uchwałą Nr XIII/141/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary o statusie miejskim meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę zgodnie z ustalonym harmonogramem. Właściciel odpadów wielkogabarytowych i mebli ma możliwość  we własnym zakresie dostarczenia  do PSZOK.  

SPALANIE ODPADÓW W PIECU C.O.

Do Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie o niebezpiecznym dymie rozprzestrzeniającym się w okolicy cmentarza komunalnego w Żarach. Patrol ustalił źródło pochodzenia dymu. Okazało się, że w piecu centralnego ogrzewania spalały się odpady mebli z płyt OSB i MDF. Przy piecu przygotowana była znaczna porcja kolejnego wsadu z odpadów. Sprawca ukarany został karą grzywny. Przypomina o zakazie spalania odpadów poza spalarniami i współspalarnaiami.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU W ŻARACH

    Miniony tydzień był Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu. W Żarach Straż Miejska, wzorem lat ubiegłych, aktywnie uczestniczyła w działaniach mających na celu zmniejszenie wpływu czynników negatywnych na środowisko  naturalne. Funkcjonariusze SM wręczali mieszkańcom gadżety odblaskowe i  zachęcali do wybierania środków lokomocji alternatywnych  do samochodów, których emisja spalin, pył ścierających się opon czy poziom hałasu przyczynia się do degradacji środowiska, i obniżenia kondycji fizycznej i ruchowej człowieka. Strażnicy wręczali mieszkańcom gadżety odblaskowe. Do akcji przyłączyły się przedszkolaki z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach  z hasłem „Zamień wóz na bus” i poczęstunkiem, pieszych i rowerzystów, łakociami z załącznikiem tematycznym.

BEZPIECZNIE W DRODZE DO SZKOŁY

   W ciągu ostatnich dwóch tygodni Straż Miejska realizowała działania  pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Patrole czuwały nad bezpieczeństwem ruchu pieszych. Zwracano uwagę na prawidłowość parkowania pojazdów oraz sprawdzano  oznakowanie i stan techniczny znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających w okolicy szkół i przedszkoli. Uczniowie udający się do szkoły otrzymywali gadżety odblaskowe.

O BEZPIECZEŃSTWIE i OCHRONIE ŚRODOWISKA NA PIKNIKU UŁAŃSKIM

W sobotę 18 sierpnia 2018r. na zaproszenie organizatora Straż Miejska uczestniczyła w imprezie „Piknik Ułański”, która miała miejsce na osiedlu Zawiszy Czarnego w Żarach. Nasze stoisko z gadżetami odblaskowymi cieszyło się dużym zainteresowaniem przez uczestników każdej grupy wiekowej. Strażnicy tradycyjnie przeprowadzili konkursy, quizy i pogadanki o tematyce bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Nagrodą były gadżety odblaskowe.
 

AKCJA „BEZPIECZNE OSIEDLA”

     W okresie 25.06. do połowy lipca 2018 r. Straż Miejska przeprowadziła akcję pod nazwą „Bezpieczne osiedla”. W akcji działania patroli mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz skierowane były przeciw sprawcom wykroczeń na terenach osiedli mieszkaniowych. W wyniku akcji ujawnionych zostało 38 wykroczeń. Zastosowano formę pouczenia w stosunku do 32 sprawców natomiast na 6 sprawców nałożono kary grzywny.

SZUKAŁ SPOSOBU NA POZYSKANIE ZŁOMU

W czwartek 07 czerwca b.r. w godzinach wieczorowych na jednym z żarskich osiedli, z komina budynku mieszkalnego wydobywał się ciemny gęsty dym. W trakcie podejmowania czynności przez patrol Straży Miejskiej okazało się, że to mieszkaniec wypalał kable  w piecu centralnego ogrzewania, celem pozyskania złomu metali kolorowych.  Czynem swym popełnił wykroczenie, za które otrzymał karę grzywny. Natomiast wprowadzone w powietrze, w procesie spalania, substancje toksyczne niekorzystnie wpłyną na nasze środowisko.   

SZCZĄTKI ROŚLINNE PODLEGAJĄ SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE ODPADÓW

       W dniu 07.06.2018r.  popołudniu do Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie o spalaniu odpadów na jednym  z ogrodów działkowych. Na miejscu funkcjonariusze stwierdzili rozpalone ognisko ze szczątkami roślinnymi. Sprawca ukarany został karą grzywny. Jest to kolejny przypadek spalania szczątków roślinnych  w ogrodach działkowych. Przypomina się, że w Żarach odpady biodegradowalne podlegają selektywnej zbiórce odpadów.

KOLEJNE DZIKIE WYSYPISKO ŚMIECI

   W dniu 05.06 br. strażnicy miejscy w trakcie patrolowania ul. Żagańskiej w Żarach ujawnili tworzące się tzw. „ dzikie wysypisko śmieci”. Ustalono właściciela porzuconych odpadów, na którego nałożono karę grzywny oraz zobowiązano do usunięcia odpadów w sposób zgodny z prawem. W tym roku jest to kolejne „dzikie wysypisko śmieci”, którego sprawcę wykryła  tut. Straż Miejska. Przypomina się, że pozbywanie się odpadów niezgodnie z obowiązującym prawem grozi karą grzywny do 5.000zł. 

Narzędzia i usługi