• Temperatura 7oC
  • Ciśnienie 1009.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

RELACJE

KS PROMIEŃ I ŻARSKA DWÓJKA REALIZUJĄ PROJEKT UEFA

4 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach po raz pierwszy odbyły się zajęcia w ramach projektu UEFA Playmakers skierowane do dziewczynek z roczników 2012-2013. UEFA i Disney połączyły siły w celu opracowania przełomowego programu piłkarskiego. Polski Związek Piłki Nożnej jako jedna z pierwszych federacji w Europie wdraża projekt na terenie swojego kraju. We współpracy z klubami, szkołami i innymi partnerami powstało 30 ośrodków, rozlokowanych we wszystkich województwach, w których odbywają się zajęcia piłkarskie oparte na scenariuszach filmów Disneya. Są to ośrodki m.in. z Warszawy, Lublina, Gdańska, Katowic, Częstochowy, Białegostoku i z naszego miasta, gdzie podmiotem zaangażowanym w realizację zajęć jest właśnie KS Promień i Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach. Dziewczynki na pierwszych zajęciach ćwiczyły pod Roberta Dziadula, Jacka Malewicza i Kornelii. Sport udało się połączyć z zabawą. Dziewczynki trenując, przeniosły się w świat bajek Disney ’a – Iniemamocni. To właśnie na tej bajce oparte były zajęcia. Ta forma treningu bardzo spodobała się dziewczynkom, które poczuły magię futbolu i dobrą atmosferę na zajęciach. Z pewnością niejedna z nich przekonała się, że piłka nożna to sport nie tylko dla chłopców.
 

DYSKUTOWALI O TOLERANCJI

„Tolerancja niszczy bariery i łączy ludzi” - to hasło nie jest obce uczniom klasy 4b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach, którzy we wtorek (6 października) uczestniczyli w zajęciach „Tolerancja w mojej klasie” prowadzonych przez panią pedagog Violettę Bogój. Była to dobra okazja do refleksji nad postawami wobec innych.  Szacunek dla obcej narodowości, wyrozumiałość dla odmienności, poszanowanie poglądów, pochodzenia, opinii, upodobań  - to tylko niektóre hasła, które podawali czwartoklasiści podczas dyskusji. Wskazywali przykłady zachowań tolerancyjnych i braku tolerancji. Brali aktywny udział w zajęciach, wyciągali ciekawe i mądre wnioski. Dzięki zajęciom uświadomili sobie, że granicą tolerancji jest dobro drugiego człowieka. Tematyka poruszana podczas zajęć ma stałe miejsce w działaniach wychowawczych Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach. Ma ona na celu uświadomić uczniom ich własne zachowania nietolerancyjne wobec kolegów i koleżanek oraz kształtować właściwe postawy akceptacji odmienności u uczniów. Żarska Dwójka przystąpiła do programu „Szkoła Tolerancji” już w 2004 roku, a w 2008 otrzymała z rąk Marszałka Województwa Lubuskiego certyfikat „Szkoła uczy i wychowuje do tolerancji”.

SUKCES DZIENNIKARZY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

DZIENNIKARZE „KURIERA DWÓJKI” LAUREATAMI
 
Młodzi dziennikarze z redakcji gazetki „Kurier Dwójki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach zajęli drugie miejsce w 26. Ogólnopolskim Konkursie na Gazetę Szkolną „Nasza Gazeta” zorganizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach. Konkurs adresowany był do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich. Zadanie polegało na nadesłaniu egzemplarzy gazetek wydanych w roku szkolnym 2019/2020. Gazetka „Kurier Dwójki” zyskała uznanie w oczach jurorów. Ze względów epidemicznych uroczysty finał został odwołany. Nagrody dla laureatów zostaną przesłane pocztą. Młodzi dziennikarze z żarskiej Dwójki tworzą szkolne czasopismo, które od początku istnienia cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Redakcja istnieje od 2005 roku, a opiekunką od początku istnienia gazety jest pani Jolanta Błażków, nauczycielka języka polskiego. Dziennikarze „Kuriera Dwójki” mają na swoim koncie wiele sukcesów na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim. Kilkakrotnie otrzymali tytuł „Mistrza Pismaków” i tytuł Srebrnego Laureata w Ogólnopolskim Konkursie Mediów Szkolnych „MAM.Forum Pismaków”. Rokrocznie zajmują pierwsze miejsca w Konkursie na Najlepszą Gazetkę Województwa Lubuskiego. Od lat utrzymują się w ścisłej czołówce najlepszych gazetek w Polsce i w województwie.
 
Opis do zdjęcia: Na sukces pracował zespół redakcyjny w składzie: Julia Zakrzewska, Kornelia Zaleska, Wiktoria Zaleska, Hanna Kiwerc, Natalia Podedworna, Martyna Adamek, Zuzanna Turza, Teresa Firganek, Martyna Jarczewska, Aleksandra Kamińska, Anna Gutowska, Igor Mariański, Franciszek Niedzielan, Laura Nowak
 

Laureatka Lubuskiego Konkursu Literackiego (SP2 Żary)

Olivia Łahucik - uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach została laureatką V Lubuskiego Konkursu Literackiego zorganizowanego przez Pracownię Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zadaniem uczestników było napisanie opowiadania powiązanego fabularnie lub inspirowanego przygodami bohaterów całej serii: „Akademia pana Kleksa”, „Podróże pana Kleksa”, „Tryumf pana Kleksa”. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: 9-13 lat, 14-16 lat i  17-20 lat. Wyłoniono 8 zwycięzców i 42 laureatów. W gronie mistrzów pióra znalazła się również Olivia z żarskiej Dwójki. Opiekunem literackim siódmoklasistki była pani Jolanta Błażków, nauczycielka języka polskiego. Nagrodzone opowiadania zostaną umieszczone w tomiku konkursowym, który otrzyma każdy laureat. Konkurs odbywał się pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Lubuskiego.

Wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Literackim

Hanna Kaczmarek - uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach otrzymała wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „CZYTANIE JEST PRZYGODĄ”. Organizatorami szóstej edycji była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V-VIII. Zadanie polegało na napisaniu pracy literackiej na temat związany z twórczością Kornela Makuszyńskiego. Szóstoklasistka z żarskiej Dwójki napisała list do Koziołka Matołka, którego zachęciła do poznania walorów naszego kraju. Polska to „największy na świecie eksporter bursztynu”, „kraj, w którym odkryto najstarsze dowody produkcji sera”, „kraj o wielu tradycjach” – to tylko niektóre określenia, jakie dziewczynka stosuje w swoim liście, by przekonać literackiego bohatera do podróży po ojczyźnie. W ocenie brano pod uwagę twórczą realizację wybranego tematu, samodzielność wartość merytoryczną i zgodność z tematem konkursu. Na konkurs nadesłano 344 prace z całej Polski, w tym 71 z poziomu edukacyjnego klas I –IV oraz 273 prace z klas V-VIII. W kategorii wyłoniono jedenastu laureatów i przyznano dziewięć wyróżnień, w tym Hani Kaczmarek, która otrzymała nagrody książkowe i dyplom. Opiekunem literackim dziewczynki była pani Jolanta Błażków, nauczycielka języka polskiego. Patronat honorowy nad konkursem sprawował m.in. Rzecznik Praw Dziecka, Lubelski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Lublin.

Laureat z języka niemieckiego

Damian Fołtyn, uczeń klasy 8b Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach został Laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego. Organizatorem Konkursu był Lubuski Kurator Oświaty, opiekunem Pani Dorota Góralczyk-Urban.
Przytaczając słowa filozofa Ludwiga Wittgensteina „Granice naszego języka oznaczają granice naszego świata” gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Laureat z języka angielskiego

Michał Czaiński uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach, z klasy 8a zdobył tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego na etapie wojewódzkim. Michała przygotowywała i wspierała Pani Jolanta Bujak.

Koszykarki nie do pokonania

Uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach zajęły pierwsze miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w koszykówce. Zawody odbyły się 9 grudnia w żarskiej Dwójce. W rozgrywkach wzięły udział: SP5 w Żarach, SP2 w Lubsku, SP3  w Lubsku oraz SP2 w Żarach. Po raz kolejny gospodynie zawodów świetnie się spisały. Pokonały reprezentację SP5 (11:2). W kolejnych meczach nie dały szans  dziewczętom z lubskich szkół: SP2 oraz  SP3, wygrywając wynikiem 25:7 i 22:2. Teraz czeka je rywalizacja na następnym szczeblu rozgrywek. W zwycięskim zespole wystąpiły: Ognik Iga, Klimczak Martyna, Grajkowska Justyna, Ludwig Luiza, Czyżyk Oliwia, Zboralska Maja, Mierzejewska Weronika, Zakrzewska Julia, Nikola Pawłowska i Katarzyna Kuriata. Opiekunem zespołu jest Violetta Kępińska.

I miejsce w Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych

Grupa teatralna „Szelest” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach zajęła pierwsze miejsce w XIV Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych, który odbył się 11 grudnia w sali widowiskowej ŻDK „Luna”. Konkurs organizowany jest jak co roku przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach. Na scenie zaprezentowali się uczniowie z żarskich szkół. Celem przeglądu było promowanie zdrowego trybu życia i asertywnej postawy wobec współczesnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uzależnień. Młodzi aktorzy z żarskiej Dwójki wystąpili w spektaklu pt. „Sekret” w reżyserii pani Eweliny Zjawińskiej i Beaty Pietrzak. Uczniowie grający w przedstawieniu to: Martyna Adamek, Olivia Łahucik, Julia Dybka, Oliwia Pieszak, Hania Mogilnicka, Patrycja Borecka, Julia Płaska, Dominik Szewc, Natalia Podedworna, Malina Dziadul i Oskar Mandryk. Uczniowie zwyciężyli w kategorii klas 1-6 i wzbudzili duże zainteresowanie wśród oglądających.
 

Pasjonaci sztuki filmowej w SP Nr 2

Pasjonaci sztuki filmowej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach zostali finalistami Ogólnopolskiego Konkursu „Zabytkomania” zorganizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Polski Instytut Sztuki Filmowej.
 
 
 
 
 
 
 
Na zdjęciu:
Zabytkomania – Od lewej: Grzegorz Wesoły (nauczyciel historii) i Marcin Gólski (reżyser)
Celem konkursu jest rozwijanie pasji filmowej wśród młodych ludzi i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz nawiązanie więzi społecznej z lokalnym dziedzictwem. Tegoroczna odsłona Konkursu zatytułowana „Droga do wolności” koncentrowała się na idei przedstawienia drogi Polaków do odzyskania niepodległości w 1918 r. oraz budowania tożsamości narodowej. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: uczestnicy między 13 a 18 rokiem życia, uczestnicy powyżej 18 roku życia, amatorsko zajmujący się tworzeniem filmów oraz osoby powyżej 18 roku życia, profesjonalnie zajmujący się tworzeniem filmu. W każdej grupie wiekowej uczestnicy mogli wybrać proponowaną przez organizatorów kategorię konkursową, np. film dokumentalny, reportaż, film animowany, spot reklamowy promujący lokalne dziedzictwo kulturowe. Filmowcy z żarskiej Dwójki stworzyli film pt. „Zrodzony z miłości obrońca wolności”. W realizację filmu zaangażowali się: Marcin Gólski (reżyser), Grzegorz Wesoły (nauczyciel historii), Paulina Kamińska i Piotr Wesoły. Na konkurs nadesłano 94 filmy z całej Polski. Wyłoniono pięć najlepszych filmów, które otrzymało nominację do nagrody, w tym dzieło pasjonatów z żarskiej Dwójki. Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach po odbiór tego wyróżnienia pojechał do Radziejowic koło Warszawy. Tam 4 grudnia odbyła się uroczysta gala poprzedzona dwudniowymi warsztatami filmowymi. To niejedyny sukces na koncie finalistów z Dwójki. W roku poprzednim również zostali finalistami tego konkursu.
 
LINK DO FILMU:
1 2 3 4 5 6 ... 9

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.