• Temperatura 4oC
 • Ciśnienie 994.6 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

REWITALIZACJA MIASTA

 • 09-01-2013

Rewitalizacja kamienic i innych obiektów zabytkowych

   W ostatnich latach w związku ze zmianą prawa w Polsce stało się nie możliwe dalsze funkcjonowanie „Fundacji na rzecz rewitalizacji miasta Żary” oraz funduszu wspólnot mieszkaniowych. Gmina może obecnie jedynie dofinansowywać remonty obiektów zabytkowych.
Podstawą prawną jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Żeby złagodzić sytuację oraz wspomóc rewitalizację obiektów wpisanych do rejestru zabytków Rada Miejska w Żarach podjęła uchwałę nr XIII/297/11 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Patrz TUTAJ
Co roku przewiduje się przeznaczanie na ten cel ok. 500 tys. zł.
W 2012 r. dofinansowanie otrzymały remonty na kamienicach znajdujących się przy:
ul. Podwale 10, Chrobrego 8 i 3, Plac Przyjaźni 9 oraz Podchorążych 9-10.
    
 • 09-05-2005

Współpraca z Technische Universität Berlin

W ramach współpracy z Technische Universität w Berlinie studenci tejże uczelni uczestniczą w projekcie naukowym dotyczącym rewitalizacji miasta Żary. Projekt prowadzony jest przez Instytut Planowania Miast i Regionów (Institut für Stadt- und Regionalplanung). Pierwsze sprawozdanie z projektu rewitalizacji Żar można pobrać poniżej.
 

Jedna z propozycji - połączenie centrum z parkiem
czytaj dalej
 • 09-05-2005

Przykłady projektów do zrealizowania

BUDYNEK USŁUGOWO - MIESZKALNY PRZY UL. KĄPIELOWEJ

Elewacja północna
Elewacja południowa
 
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Autor:
promotor: doc. inż. arch. Tadeusz Maszkiewicz
student: Marcin Parys
czytaj dalej
 • 09-05-2005

Przykłady projektów zrealizowanych

UL. CICHA

czytaj dalej
 • 09-05-2005

Zagospodarowanie Rynku, ul. Chrobrego oraz Kaczego Rynku

W konkursie, ogłoszonym 8 grudnia 2003r., na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej zagospodarowania Rynku oraz ul. B. Chrobrego (deptak) w Żarach wygrał projekt autorstwa dr. inż. arch. Tomasza Myczkowskiego.
czytaj dalej
 • 09-05-2005

Fundusz wspólnot mieszkaniowych

Informacja o gospodarowaniu funduszem wspólnot mieszkaniowych prowadzonym przez Gminę Miejską Żary wspólnie z Bankiem PKO BP SA Oddział w Żarach.
Fundusz wspólnot mieszkaniowych jest funduszem utworzonym w celu umożliwienia skorzystania z taniego kredytu przez członków wspólnot mieszkaniowych w mieście Żary. Głównym zadaniem funduszu jest przyspieszenie remontów budynków komunalnych lub prywatnych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM SA lub osoby fizyczne wybrane przez wspólnoty mieszkaniowe.
Kredyty udzielane są przez Bank PKO BP SA Oddział w Żarach.
Uzyskanie kredytu możliwe będzie po uprzednim otrzymania skierowania od zarządcy wspólnoty mieszkaniowej budynku tj. PEKOM SA, osoby fizycznej lub innej do otrzymania kredytu oraz zaakceptowanie wniosku kredytowego przez Zarząd Miasta Żary. Inne formalne sprawy związane z gwarancjami, zabezpieczeniem kredytu itp. realizowane będą w oparciu o wniosek kredytowy dostępny w Banku PKO BP SA Oddział w Żarach - ul. Pocztowa 2.
Miasto Żary zobowiązuje się do zapłaty 100% należnych od kredytobiorców odsetek.
Nie dotyczy to jednak oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz postawionego w stan natychniastowej wymagalności. Pożyczka będzie oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej.
Minimalna kwota kredytu 1.000 zł, maksymalna 15.000 zł dla jednego członka wspólnoty.
Termin spłaty kredytu maksymalnie 5 lat
W pozyskiwaniu kredytu Zarząd Miasta preferować będzie członków wspólnot mieszkaniowych, którzy posiadają mieszkania w budynkach o lokalizacji, która w istotny sposób wpływa na estetykę miasta. Kredyt może być przeznaczony tylko na finansowanie części wspólnych budynków administrowanych przez wspólnoty mieszkaniowe między innymi: elewacje, dachy, klatki schodowe, instalacje wspólne, ściany.
Dokładne informacje można uzyskać w:
Banku PKO BP SA Oddział w Żarach
ul. Pocztowa 2
tel. 363 92 00
czytaj dalej
 • 09-05-2005

Fundacja na rzecz rewitalizacji miasta Żary

Rynek 17
68-200 Żary
tel. 479 16 90
czytaj dalej
 • 09-05-2005

Problemy rewitalizacji Centrum Staromiejskiego w Żarach

dr Andreas Billert
czytaj dalej
 • 09-05-2005

Żary - ewolucja wizerunku miasta od XIII do XVIII wieku

Wykład dra Stanisława Kowalskiego
czytaj dalej
 • 09-05-2005

Rewitalizacja starówki żarskiej jako szansa rozwoju turystyki i aktywizacja miejscowego handlu i usług

STWORZENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ

 • remont zamku i pałacu (przy pozyskaniu środków z UE) z przeznaczeniem na centrum kultury, muzeum itp.,
 • utworzenie nowych instytucji kulturalnych (muzeum regionalne, muzeum lalek itp.),
Kompleks zamkowo - pałacowy jest największą atrakcją turystyczną Żar. Może i powinien to być najlepszy żarsk projekt po środki finansowe z funduszy strukturalnych. W zamku Bibersteinów można zlokalizować dom kultury, muzeum regionalne oraz restauracje.
W ramach projektu należy wykonać także dach pałacu Promnitzów oraz parking od strony Al. Warszawskiej.
 • wyeksponowanie układu urbanistycznego miasta, kościoły, mury, wieże itp.,
 • zagospodarowanie parku przy Al. Warszawskiej:
  • utworzenie ogrodu wg założeń historycznych,
  • uporządkowanie góry winnej z możliwością aktywnego wypoczynku,
  • utworzenie zbiorników wodnych wg założeń historycznych,
  • oddzielenie ekranem z zieleni strefy parkowej od Al. Warszawskiej.
 • organizacja na terenie "Parku" i starówki większości imprez miejskich.
czytaj dalej
1 2

Narzdzia i usugi