• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • 01-09-2011

Wykaz organizacji

Społeczno - Kulturalno – Oświatowe

Żarskie Towarzystwo Kultury68-200 Żary ul. Wrocławska 11,
tel. 68 374 24 13,
Prezes Zarządu:
Franciszek Wołowicz
Towarzystwo Upiększania Miasta68-200 Żary,
ul.Wrocławska 11 (MBP)
e-mail: e-mail
Prezes: Paweł Skrzypczyński
Kunickie Stowarzyszenie
Inicjatyw Pozarządowych
68-200 Żary, ul. Pułaskiego 4
tel. 68 374 38 13 e-mail: e-mail  Prezes: Jerzy Węgier
Żarska Spółdzielnia Socjalna68-200 Żary, ul.Kujawska 39
tel. 68 363 47 26
e-mail: e-mail
Prezes Zarządu: Jerzy Czapski
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”68-200 Żary ul. Chrobrego 14,
tel. 68 374 08 50
Przewodniczący: Piotr Jankowiak
Akcja Katolicka Oddział Parafialny przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Żarach68-200 Żary
ul.Szymanowskiego 4,
tel. 68 363 86 36
Prezes: Krzysztof Tuga
Parafialny Zespół CARITAS przy parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Żarach
68-200 Żary
Pl. Kardynała Wyszyńskiego 4,
tel. 68 374 34 23,
Prezes Zarządu:
Stefania Krokoszyńska
Fundacja „Przedsiębiorczość”68-200 Żary ul. Mieszka I 13,
tel. 68 479 16 00,
fax 68 479 16 04,
e-mail: e-mail  
Prezes Zarządu:
ANITA STASZKOWIAN
68-200 Żary
 ul. Okrzei 5a
Prezes: Łukasz Matyjasek
e-mail: e-mail
tel. 68 458 27 25
Związek Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej
i Więźniów Politycznych
Koło Miejskie w Zarach
68 – 200 Żary,
ul. Żagańska 26/A1a
Prezes Koła Rudolf Dziumaga
tel. 68 375 97 45

Związek Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
Lubuska Rada Wojewódzka
Środowisko Żołnierzy Polskich
Oddziałów Samoobrony
z Kresów
Południowo-Wschodnich II RP
68-200 Żary,
ul. Żagańska 26/A1a
Przewodniczący Rudolf Dziumaga
tel. 68 375 97 45
Akcja Katolicka Oddział Parafialny68-200 Żary,
ul. Szymanowskiego 4
Prezes Krzysztof Tuga
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Żarach68-200 Żary,
ul. Okrzei 50/1
Prezes Bolesław Jankowski
Żarskie Stowarzyszenie Muzyczne
im. G. Ph. Telemanna
68-200 Żary,
Aleja Wojska Polskiego 2a
e-mail: e-mail
Prezes: Joanna Piekarz
Żarskie Stowarzyszenie Historyczne68-200 Żary,
ul. Chrobrego 14
e-mail: e-mail
Prezes: Robert Ocipka
Stowarzyszenie
42. Pułku Zmechanizowanego
i 11. Brygady Zmechanizowanej
68-200 Żary
ul. Wrocławska 11(MBP)
tel. fax +48/68/ 374 37 36
e-mail: e-mail
Prezes: Krzysztof Polusik
Związek Sybiraków Koło Nr 7
w Żarach
68-200 Żary ul. Rynek 17/20
Prezes Józef Seńków
tel.696 114 493
Stowarzyszenie Oświatowe
Nasza Szkoła
68-200 Żary, ul. 9-go Maja 8
tel. 68 374 38 45,
e-mail: e-mail
Prezes: Barbara Kościńska
Stowarzyszenie
„Edukacja i Technika”
68-200 Żary, ul. 9 Maja 9,
tel. 68 363 29 50,
Prezes Zarządu: Karol Holski
e-mail: hanters~@~wp~.~pl
Stowarzyszenie Edukacji
Zawodowej „BUDOWLANKA”
68-200 Żary ul. Górnośląska 2
e-mail:draganczuk~@~poczta~.~onet~.~pl
Prezes: Maciej Dragańczuk
Stowarzyszenie Edukacyjno –Terapeutyczne „ODYSEJA”
68-200 Żary ul. Okrzei 84A
e-mail: e-mail
Prezes: Piotr Grolewski

Organizacje i Stowarzyszenia zajmujące się
szeroko rozumianą pomocą społeczną

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków68-200 Żary ul. Podchorążych 31,
Prezes Zarządu: Janina Kolasa
Polski Czerwony Krzyż68-200 Żary ul. Rynek 17/7
tel. 68 374 36 33
sekretarz – Jadwiga Szkopińska Prezes Zarządu:
Włodzimierz Błaszczyk
Rejonowy Sztab Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej w Żarach68-200 Żary
ul. Zwycięzców 20a/10,
Szef: Dariusz Staniek www.ratownicy.zary.pl
e-mail
Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Żarach68-200 Żary ul. Myśliwska 5,
tel. 698 309 521 
Prezes:
Irena Józefiak-Reczuch
Stowarzyszenie Rodzin
Zastępczych "TĘCZA"
68-200 Żary,
ul. Artylerzystów 6
Prezes Maciej Dragańczuk
e-mail: e-mail
Kościół Zielonoświątkowy
Akcja Humanitarna
„Życie” Oddział Żary
68-200 Żary,
ul. Podchorążych 14A
Dyrektor: Jan Andrzejewski
„Klub Abstynenta”68-200 Żary,
ul. Podchorążych 31
Prezes Stanisław Babiarczyk
Żarskie Stowarzyszenie
Amazonek
68-200 Żary, ul.Skarbowa 2
(Przychodnia Specjalistyczna)
do korespondencji
ul. Okrzei 45/42
tel. 68 470 42 62
e-mail: e-mail  Prezes: Stanisława Owczarz
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Żarach68-200 Żary ul. Moniuszki 46/13,
tel. 68 470 66 32
fax 68 374 80 66
Prezes: Stefania Urbańska
Towarzystwo Pomocy
im. Brata Alberta
68-200 Żary ul. ul.Brata Alberta 4
Prezes: Zygmunt Czepirski
„Teen Challenge”,
„Nowa Nadzieja” Chrześcijańska Misja Społeczna
68-200 Żary ul.Podchorążych 15, tel. 68 374 67 18
Kierownik: Stanisław Majdański
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”68-200 Żary ul.Boh.Getta 19,
Przewodnicząca: Krystyna Szot
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów68-200 Żary ul. Myśliwska 5,
tel. 68 375 04 80
Przewodnicząca:
Bernadetta Henrykowska
Ochotnicza Straż
Pożarna Żary-Kunice
68-205 Żary ul. Strażacka 4
Naczelnik: Krzysztof Gładkowski
Lubuski Ruch Na RzeczKobiet
i Rodzin „ŻAR”
68-200 Żary ul. Wrocławska 5
Prezes: Lucyna Hoffman Czyżyk
Stowarzyszenie „Serce Za Serce”
Na Rzecz Uczniów Zespołu
Szkół im. M. Grzegorzewskiej
68-200 Żary, Pl. Inwalidów 12
tel. 68 470 64 97,
e-mail: e-mail
Prezes: Mirosława Świerk
Fundacja Pomocy Dzieciom „SIGMA”68-200 Żary
ul. Gen.Pułaskiego 7B
e-mail:draganczuk~@~poczta~.~onet~.~pl Prezes: Maciej Dragańczuk
 
Organizacje i Stowarzyszenia zajmujące się
działalnością turystyczno – rekreacyjną

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze68-200 Żary
Pl. Kardynała Wyszyńskiego 11,
tel. 68 374 24 60, 68 479 14 04
fax 68 374 24 60
e-mail: e-mail
Prezes: Jerzy Grzech
Liga Ochrony Przyrody68-200 Żary,
ulSzymanowskiego 8 - Szkoła Podstawowa nr 1
tel. 68 470 27 77
e-mail: e-mail
Prezes Zarządu Oddziału:
Ewa Krauze-Michalska
PTTK „Łaziki"68-200 Żary ul. Górnośląska 2,
tel. 68 363 47 02
fax 68 363 47 02
Opiekun: Grażyna Giarlach
Związek Harcerstwa Polskiego68-200 Żary ul Rynek 17
tel. 68 374 32 42
email: e-mail
www.zhpzary.org
Komendant Hufca ZHP Żary-
hm Mirosław Zengiel
Stowarzyszenie „SERWUS”68-200 Żary ul.Gen.Pułaskiego 4
tel. 694 815 152
Przewodniczący: Hubert Drebszok
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci68-200 Żary ul. Podchorążych 4a,
tel./fax 68 374 38 22
Prezes Barbara Litewka
Kresowe Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach68-200 Żary, ul.Boh. Getta 22B
tel. 68 479 13 77
Prezes: Józef Tarniowy
Rodzinny Ogród
Działkowy „Związkowiec”
68-200 Żary ul Tatrzańska 11a,
Prezes: Franciszek Bors
 
Wykaz stowarzyszeń i klubów sportowych
działających na terenie Żar

Żarski Klub Szachowy68-200 Żary ul.Górnośląska 2,
tel. 68 374 80 11
Prezes: Agnieszka Sowa
Żarski Klub Sportowy Karate68-200 Żary ul. B.Chrobrego 9/5
Prezes: Andrzej Jasiński
Żarskie Stowarzyszenie Tenisowe „Syrena”68-200 Żary
ul.Zwycięzców 23/13,
tel. 68 479 28 76
e-mail: e-mail
Prezes: Jerzy Koroblewski
Miejski Ludowy Klub Sportowy „Agros”68-200 Żary ul.Rynek 17/14-15,
tel. 68 374 60 00
fax 68 374 47 50
Prezes: Kamila Zgolak – Suszka
Klub Sportowy „PROMIEŃ”68-200 Żary ul.Zwycięzców 38,
tel./fax 68 374 25 84 www.promien.zary.com.pl lub www.promienzary.prv.pl
Prezes: Jarosław Kropski
Międzyszkolny Klub Sportowy „Sokół”68-200 Żary
ul.Szymanowskiego 8
tel. 68 374 66 51
Prezes: Tadeusz Płóciennik
Klub Piłkarski
„UNIA- Kunice” Żary
68-200 Żary
Al.Wojska Polskiego 56,
tel. 68 374 33 53
Prezes: Rafał Ciesielski 
KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO
"Żary MTB Team
68-200 Żary, ul.Zgorzelecka 16
e-mail: e-mail
Prezes: Marcin Żołądkowski
Żarski Klub Sportów Walki68-200 Żary, ul.Katowicka2/65
e-mail: e-mail www.sportywalki.zary.pl
Prezes: Dawid Polok
Fundacja "MŁODY TALENT"68-200 Żary,
ul. Plac Przyjaźni 9/1
Prezes Sebastian Dudek
Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej „Mundial”68-200 Żary
ul.Paderewskiego 22/46,
Prezes:
Jacek Tomasz Mondorowicz
Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe Województwa
Lubuskiego Zarząd
Okręgowy Oddział Żary
68-200 Żary ul. Telemana 1,
Członek Prezydium Zarządu
Zbigniew Zdzitowiecki
Tel. 68 470 28 70
Klubu Karate „Kontra” w Żarach68-200 Żary, ul. Okulickiego 20
www. karatekontra.pl,
e-mail: e-mail
Prezes: Sebastian Końcowik
Stowarzyszenie Strzelectwa
Sportowego
„GROM”
68-200 Żary,
ul. Czerwonego Krzyża 27
Prezes: Mieczysław Szynal
e-mail: e-mail
Stowarzyszenie
Liga Obrony Kraju
Zarząd Rejonowy
68-200 Żary,
ul. Czerwonego Krzyża 27
Prezes: Mariusz Dul
e-mail: e-mail
Żarskie Stowarzyszenie
Miłośników Okinawa
GOJU-RYU
68-200 Żary
ul. Kasprzaka 1a/6
e-mail: e-mail
Prezes: Marek Wołoszyn
Stowarzyszenie Piłkarskie FENIX68-200 Żary
ul. Wrocławska 11
www.fenixzary.futbolowo.pl
e-mail: e-mail
Prezes: Katarzyna Walczak
Uczniowski Klub
Piłkarski UKP Żary
68-200 Żary
Olbrachtów 102B www.ukpzary.futbolowo.pl
e-mail: e-mail
Prezes: Leszek Stolka
 
Żarskie Uczniowskie Kluby Sportowe
UKS „Bolko” – przy SP68-200 Żary ul. Partyzantów 9,
tel./fax 68 363 67 23,
Prezes: Dariusz Kołacz;
„UKS” SZAKI CLUB Żary
ARMWRESTLING PROMOTION
68-200 Żary,
ul.Marcinkowskiego 22
Prezes: Sławomir Szakoła
UKS „CHROMIK”68-200 Żary, ul.Przemysłowa 5
tel. 68 477 21 06
Prezes: Krzysztof Raczkowski
UKS „Prus” – przy LO68-200 Żary ul.Podwale 16,
tel./fax 68 374 36 76,
Prezes: Waldemar Malendowicz
UKS „Delfin” – przy ZSS68-200 Żary ul.9-go Maja 5/11,
tel. 68 363 29 50
Prezes Robert Kaszubski
UKS „Auto-Motor” – przy ZSS68-200 Żary ul. 9-go Maja 5/11,
tel. 68 363 29 50
Prezes: Karol Holski
UKS „Piramida”68-200 Żary ul. Witosa 25,
Prezes: Teresa Kosman
UKS „Promień Żary”68-200 Żary ul. Okrzei 19,
tel./fax 68 470 45 77,
e-mail: e-mail  www.ukspromien.prv.pl
Prezes: Dariusz Arkuszewski
1 2 3 4 5 6

Narzdzia i usugi