• Temperatura -5oC
  • Ciśnienie 992.4 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu „Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na  bezpłatne szkolenie pn. „Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Szkolenie przeznaczone jest dla członków organizacji pozarządowych w szczególności Zarząd organizacji, osoby zajmujące się księgowością i kadrami w ngo z województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.
Na szkolenie nie rekrutujemy osób fizycznych.
 
Szkolenie prowadzi Justyna Bartosiewicz.
                                                                                                                                                                                                                                             
Zakres tematyczny szkolenia:
„Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych”
a) Praktyczne przygotowanie sprawozdania finansowego w świetle nowych regulacji prawnych, w tym:
- Skutki zmian prawnych w świetle obowiązków sprawozdawczych organizacji pozarządowych.
- Omówienie zasad przygotowania dokumentów sprawozdawczych, w tym rachunku zysków i strat oraz bilansu.
- Skutki podjęcia decyzji w zakresie mikro jednostki a tworzenie sprawozdania finansowego.
- Rachunkowe ujęcie informacji finansowych za bieżący i poprzedni rok w nowym rachunku zysków i strat oraz bilansie.
b) Rozliczenie organizacji pozarządowych z fiskusem za 2016 r. – sporządzenie zeznania CIT w praktyce”:
- Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych organizacji pozarządowych.
- Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Przychody i koszty organizacji pozarządowych w ujęciu rachunkowym i podatkowym.
- Praktyczne wypełnienie druków CIT..
 
Termin i miejsce szkolenia:
15.03.2017 r., Sala Konferencyjna Urzędu Miasta Żary w godz. od 10.00 do 16.30
 
 
REKRUTACJA:
Termin zgłoszeń:
·         10.03.2017 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 
JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:
1.       Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny: WYPEŁNIJ TU
 
2.       Jednocześnie przed szkoleniem należy przesłać dokumentację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis Załącznik nr 7, 8 (w załączeniu instrukcja wypełniania formularza) na adres e-mail lub fax: 68 419 90 98 lub dostarczyć osobiście do siedziby fundacji:
Sylwia Świderska
FRDL Ośrodek Regionalny
Al. Niepodległości 16/9
65-048 Zielona Góra
3.       Na szkolenie należy dostarczyć wypełniony załącznik nr 2 podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.
 
O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.