• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

TRANSPLANTACJA

Transplantacja jest dla dużej ilości pacjentów jedną z szans na przedłużenie długości życia.Transplantacja to operacja polegająca na pobraniu narządu, tkanki lub komórek od dawcy i wszczepieniu go do organizmu biorcy w celu ratowania życia osobom ciężko chorym. Wszyscy jesteśmy potencjalnymi dawcami narządów po śmierci, gdyż obowiązuje zasada domniemanej zgody.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134 z późn. zm.) „pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia lub pobrania komórek lub tkanek w celu ich zastosowania u ludzi można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.”
Osoby pełnoletnie nie muszą nigdzie zgłaszać chęci zostania dawcą narządów po śmierci. Natomiast w przypadku osoby małoletniej zgodę na przeszczep musza wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni.
Jeśli natomiast nie wyrażamy chęci na przeszczepianie naszych narządów po śmierci, mamy prawo do sprzeciwu poprzez:
  • zgłoszenie sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów,
  • oświadczenie pisemne zaopatrzone we własnoręczny podpis,
  • oświadczenie ustne złożone w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzone.
Centralny Rejestr Sprzeciwów prowadzony jest przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „POLTRANSPLANT”:
Więcej informacji na temat transplantacji można uzyskać na stronach:
https://www.poltransplant.org.pl/index.html

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.