• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Aplikacja mobilna dla mieszkańców Żar

W naszym projekcie "Żary, tu chcę żyć!!!" stawiamy również na e-usługi, jak wiecie dzięki pozyskanym funduszom norweskim zakupiono elektroniczne biuro podawcze, kolejnym krokiem jest wdrożenie aplikacji mobilnej dla mieszkańców. 
Chcielibyśmy, aby aplikacja spełniała Wasze oczekiwania i była wygodną formą komunikacji z urzędem, dlatego przygotowaliśmy krótką ankietę m.in. na temat jej funkcjonalności, takich jak:
- Budżet Obywatelski,
- Konsultacje społeczne,
- Ogłoszenia i alerty,
- Zgłoszenia awarii w mieście,
- Harmonogram odpadów.
Czekamy na Wasze opinie do 07.04.2023 r.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Mobile application for residents of Żary

Within "Żary, I want to live here!!!" project we also develop e-services, thanks to the Norwegian grants, you already know about, the electronic application office was already purchased and the next step is to implement a mobile application for residents. We would like the application to meet your expectations and be a convenient form of communication with the town office, which is why we have prepared a short survey, concerning e.g. its functionalities, such as:
- Participatory Budget,
- Public consultations,
- Announcements and alerts,
- Reporting failures and emergencies in the town,
- Waste collection schedule.
We are waiting for your opinions until 07/04/2023.
Link to the survey is here: https://zary.konsultacjejst.pl/konsultacje/0186e584-5aae-4893-bb44-52b81673e711
 
"Żary, I want to live here!!!" Project is financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.