• Temperatura 8oC
  • Ciśnienie 1010.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Informacja w sprawie stawek czynszu

W związku z artykułem, który ukazał się dnia 29 stycznia 2021 r. w gazecie Regionalna odnośnie podwyżek opłat informujemy, że stawki czynszu najmu za lokale użytkowe w poszczególnych strefach oraz wysokość stawek czynszu najmu za umieszczanie reklam i kamer monitorujących na gminnych budynkach mieszkalnych podlegają rocznej rewaloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Powyższy komunikat został opublikowany dnia 19 stycznia 2021 r w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 58, w którym wskazano wzrost cen o 3,4 %.
Przedsiębiorcy, których sytuacja finansowa jest trudna mogą nadal składać wnioski o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych.
Informacje: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej tel. 68 453 98 07, e-mail: e-mail

Gminny Komisarz Spisowy

Gminny Komisarz Spisowy w gminie Żary o statusie miejskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
 
NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
 
Termin składania ofert: od 01 lutego 2021 r. do 09 lutego 2021 r.
 
Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarach.

Zachęcamy do obejrzenia „Wiadomości z ratusza”

XXV sesja Rady Miejskiej w Żarach

XXV sesja Rady Miejskiej w Żarach została zwołana na dzień 29 stycznia 2021 r. na godz. 900
W związku z panującą sytuacją epidemiczną sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 bez udziału publiczności i mediów.
czytaj dalej

Podziękowania

Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary spotkała się z byłym Prezesem Klubu Sportowego Promień Żary Panem Januszem Bronowiczem. Podziękowała za pracę na rzecz klubu i żarskiego sportu.

Kondolencje

Kolejne dotacje!

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2021
czytaj dalej

Działania społeczne prowadzone przez urząd w 2020 roku

Informacja o podatkach

Zapraszamy do obejrzenia Wiadomości z ratusza

1 2 3 4 5 6 ... 137

Narzędzia i usługi