• Temperatura 7oC
  • Ciśnienie 987 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Spotkanie z Wadimem Tyszkiewiczem – Senatorem RP i byłym Prezydentem Nowej Soli

Wczoraj w naszym mieście gościliśmy  Senatora RP i wieloletniego Prezydenta Nowej Soli – Wadima Tyszkiewicza. Senator podzielił się z nami swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem samorządowca i przedsiębiorcy. Podczas spotkania Wiceburmistrz miasta Żary Olaf Napiórkowski przedstawił mieszkańcom analizę porównawczą rozwoju naszych miast i miast podobnych w różnych aspektach, między innymi w zakresie konkurencyjności lokalnej gospodarki, dostępności komunikacyjnej, infrastruktury, finansów, rynku pracy, demografii i środowiska.
Spotkanie obyło się w związku z trwającymi pracami nad nową ścieżką rozwoju naszego miasta w ramach projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Prace nad nową strategią ŻŻOF

W czwartek (30.07.2020 r.) w żarskim ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli Żarsko – Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego, w którym uczestniczyli Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary, Sebastian Kulesza Zastępca Burmistrza Miasta Żagania, Leszek Mrożek Wójt Gminy Żary, Leszek Ochrymczuk Wójt Gminy Żagań, Aldona Slipaczek – Jurek Sekretarz Gminy Iłowa. Podczas dyskusji poruszano kwestie integracji systemu komunikacji miejskiej, budowy wspólnego systemu ścieżek rowerowych, wspólnej promocji gospodarczej oraz wspólnej oferty turystycznej. Wyrażono również konieczność zorganizowania spotkania z władzami województwa lubuskiego w celu przedstawienia potrzeb południowego regionu województwa.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

INFORMACJA

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19,  do Urzędu Miejskiego wpłynęło 77 wniosków od przedsiębiorców  w sprawie udzielenia ulgi podatkowej w podatku od nieruchomości.
Na dzień 31 lipca 2020 r. zostało rozpatrzonych 60 wniosków.
Propozycje Żarskiego Wsparcia Przedsiębiorców są  podane do publicznej wiadomości na stronie miasta: www.zary.pl.
 
Uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów oraz pomoc przedsiębiorcom, która jest priorytetem dla władz miasta, ulgi udzielane są na indywidualny wniosek i oparte na bieżącej weryfikacji ich zasadności skorzystania 
bez konieczności ich wzywania do przedłożenia potwierdzających dokumentów w okresie późniejszym, co znacznie ułatwia procedury postępowania,
które i tak są wymagane przez Ministerstwo Finansów.

V EDYCJA „BEZPIECZNE ŻARY, BEZPIECZNA ŻARANKA”, „BEZPIECZNE ŻARY, BEZPIECZNA UCZENNICA”

Realizacja programu V edycji zajęć z samoobrony dla kobiet „Bezpieczne Żary, bezpieczna żaranka” i dla dziewcząt  „Bezpieczne Żary, bezpieczna uczennica” została zakończona w dniu 27.07.2020 r.
Pomimo przeszkód związanych z pandemią COVID-19, wykonywanie kursu zostało zawieszone na 3 miesiące. W trakcie programu uczestniczki wykazały się wytrwałością i jak same oznajmiały nie mogły się doczekać wznowienia kolejnych zajęć. Realizatorem programu była Straż Miejska i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W czasie trwania edycji, mieszkanki naszego miasta na zajęciach praktycznych poznały m.in. podstawowe elementy obrony, opanowanie strachu wywołanego brutalną napaścią, technikę podjęcia konstruktywnej samoobrony oraz neutralizowanie działania potencjalnego napastnika. Natomiast na zajęciach teoretycznych i warsztatach zgłębiły wiedzę, umiejętność w zakresie przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, postawy zachowania asertywnego i przełamywania barier strachu, udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Dowiedziały się gdzie szukać pomocy prawnej w przypadku ataku agresora oraz konsekwencjach prawnych w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.
 
 

SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

Urząd przyjazny mieszkańcom – ankieta w ramach projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”

Zmieniamy się dla Państwa i chcemy, aby świadczone przez nas usługi były na najwyższym poziomie. W tym celu, aby poznać potrzeby mieszkańców, przygotowaliśmy ankietę i zachęcamy do jej wypełnienia.
Ankieta dostępna jest pod adresem https://zary.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne lub w zakładce Ankiety i konsultacje społeczne.
Na wypełnione ankiety czekamy do dnia 17.08.2020 r.

Praktykanci w Urzędzie

W żarskim ratuszu przyjęto stażystów z projektu Starostwa Powiatowego w Żarach „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W ramach projektu  trzynaście osób odbywa staż, podczas którego młodzi ludzie mogą zobaczyć jak wygląda praca w samorządzie. Cieszymy się, że możemy im pomóc w zdobywaniu doświadczenia i nowych umiejętności.

Żarskie serce

Kosz w kształcie serca stanął przy ratuszu na żarskim rynku. Zachęcamy do wrzucania nakrętek i pomagania!!!

Żarski mural

Wczoraj Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary i Olaf Napiórkowski Wiceburmistrz Żar spotkali się z artystami z Ei Studio, aby porozmawiać o żarskim muralu. Zostały omówione szczegóły projektu, zakres prac i harmonogram. Liczymy, że już we wrześniu rozpocznie się realizacja projektu. Więcej szczegółów postaramy się Państwu przekazać pod koniec wakacji.
 
 
 

Dzienny Dom Seniora

W dniu 28 lipca 2020r. w Dziennym Domu Senior + MOPS
w Żarach odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Jolanty Grędzińskiej – Kierownika DD Senior +, która przeszła na zasłużoną emeryturę. Pani Jolanta większość swojej drogi zawodowej związała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Przepracowała łącznie na różnych stanowiskach 30 lat.
W ostatnim okresie zaangażowana była w pracę  z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Podczas uroczystości podziękowania i gratulacje złożyli Pan Olaf Napiórkowski -  Zastępca Burmistrza Miasta Żary, Katarzyna Pękala - Dyrektor MOPS w Żarach, koleżanki i koledzy oraz uczestnicy Dziennego Domu Senior +.
 

Narzędzia i usługi