• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Dopłata do czynszu

Na mocy art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r.  poz. 11) mieszkańcy naszego miasta mogą ubiegać się o dopłatę do czynszu.
Osobami uprawnionymi do dopłaty do czynszu są najemcy  lub podnajemcy lokali mieszkalnych (z wyłączeniem właścicieli lokali):
  • których aktualny dochód przypadający na jednego członka rodziny, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny osiągnięty w roku 2019,
  • osoba ubiegająca się o dopłatę najmowała lub podnajmowała lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
  • osoba ubiegająca się o dopłatę spełnia warunki przyznania dodatku mieszkaniowego.
Dopłata przyznawana będzie na okres sześciu miesięcy.
Warunkiem przyznania dodatku mieszkaniowego wraz z dopłatą do czynszu jest złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy z adnotacją Wniosek o dodatek mieszkaniowy -powiększony o dopłatę do czynszu” w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r.
Wniosek o dodatek  mieszkaniowy jest do pobrania na stronie https://bip.zary.pl/procedury/113/81/Ustalenie_prawa_do_dodatku_mieszkaniowego/  lub Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Żarach wejście „B”.
Szczegółowych informacji w sprawie dopłat do czynszu udziela Wydział Spraw Społecznych, tel. 68 4708 303 i 68 4708 371.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.