• Temperatura 8oC
  • Ciśnienie 1010.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Kolejne dotacje!

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2021
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2021 w następujących zakresach:
1.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) upowszechnianie, promocja w kraju i zagranicą lokalnej twórczości oraz wykonawstwa artystycznego;
b) działalność na rzecz upamiętniania historii regionu poprzez wspieranie różnych form edukacji historycznej, działalności na rzecz tradycji regionalnej.
2. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:
a) organizowanie i udział w spotkaniach w celu wymiany doświadczeń między mieszkańcami, organizacjami innych państw w szczególności gmin partnerskich;
b) wspieranie działań kulturalnych, sportowych i edukacyjnych mieszkańców Gminy przy partnerstwie zagranicznym.
3. Turystyki i krajoznawstwa:
a) promocja i wsparcie różnych odmian i form turystyki;
b) organizacja imprez turystycznych dotyczących zdrowego stylu życia.
4. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) integracja osób w wieku emerytalnym;
b) działania na rzecz utrzymywania więzi z Polakami na obczyźnie.
5. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
a) wsparcie dzieci i młodzieży w radzeniu sobie ze stresem i autoagresją.
 
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Oferty należy składać do dnia 01.02.2021 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach, Rynek 1-5 do godz. 16:00
 
Więcej informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.