• Temperatura -4oC
  • Ciśnienie 993.6 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Żary ogłasza Konsultacje projektu ogłoszenia w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2021r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.
 
Konsultacje dostępne pod adresem: https://zary.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

Społecznik Roku

Justyna Woźniak asystentka rodziny MOPS w Żarach laureatką nagrody Społecznik Roku w województwie lubuskim, w kategorii "Przyjaciel Roku". Jesteśmy dumni, że wśród 3 laureatów znalazła się żaranka. Gratulujemy! Warto pracować na rzecz innych i warto doceniać tych, którzy pracując pomagają.

Wspierajmy kupując lokalnie

Współpraca Policji i Straży Miejskiej dla dobra naszych mieszkańców

Głośna próba syren alarmowych

Czapka na wieży

Na ratuszowej wieży pojawiła się czapka Świętego Mikołaja. A oto relacja fotograficzna z tego niecodziennego montażu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Analiza jakości powietrza dla miasta Żary ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania zakładu SWISS KRONO Sp. z o.o. w Żarach

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej linki  zawierający przedmiotowy dokument oraz prezentację multimedialną:

Piłki dla szkół

W dniach 01.09.2020-30.11.2020r na terenie miasta Żary został przeprowadzony spis rolny, który odbywa się co 10 lat. Obejmuje on rolników zamieszkałych na terenie miasta Żary. W tym roku rolnicy mieli możliwość samospisu internetowego.
W naszym mieście odsetek samospisu był wysoki co pozwoliło zająć III miejsce w województwie. W związku z tym Główny Urząd Statystyczny w ramach nagrody przekazał miastu piłki, które następnie przekazaliśmy dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 10.
Drugą szkołą, która otrzyma sprzęt będzie Szkołą Podstawowa Nr 3.

Ranking miast w Polsce z najgorszą jakością powietrza

Spotkanie z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Wczoraj Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uczestniczyła w spotkaniu roboczym z Panią Danutą Madej Burmistrz Miasta Żary, które odbyło się na terenie zamku. Na spotkaniu obecni byli między innymi: Pan Arkadiusz Gutka Prezes Stowarzyszenia „Region Łużyce”, archeolodzy, przedstawiciele firm prowadzących prace. Tematem rozmów był obecny stan przedsięwzięć realizowanych na terenie obiektu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Narzędzia i usługi