• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 1010.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Inwestycje

Remont – ul. Rynek 6-7

Kolejna kamienica wpisana do rejestru zabytków, która otrzymała dotację na remont. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 6-7. Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Żarach w wysokości 50.000,00 zł brutto. Remont klatki schodowej i dachu.

Remont – ul. Rynek 16

Rozpoczynamy prezentację obiektów wpisanych do rejestru zabytków, które otrzymały dotacje na remont. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 16. Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Żarach w wysokości 50.000,00 zł brutto .
Remont elewacji frontowej, termomodernizacja elewacji zachodniej, remont klatki schodowej i remont dachu.
 

Kolejny etap inwestycji w MOPS Żary

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 8 w Żarach trwa 3 etap inwestycji. Prace remontowe wykonuje firma: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „PRO-Q” Piotr Handzlik, wyłoniona w postępowaniu przetargowym.
Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę i remont budynku głównego MOPS w Żarach, wykonanie drenażu opaskowego całego obiektu, dokończenie utwardzenia terenu, wymianę pieca centralnego ogrzewania.
Zakończenie prac planowane jest na 30 kwietnia 2022 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Dotacje na zabytki

Na sesji Rady Miejskiej w Żarach w dniu 26 marca 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej ze środków gminy Żary o statusie miejskim.
Przyznano dotacje na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla:
  1. Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żagańska 37-37A w wysokości 50.000,00zł brutto z przeznaczeniem na remont elewacji budynku 37-37A
  2. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Rynek 10 w wysokości 50.000,00 zł brutto  z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych elewacji i docieplenie budynku.
  3. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Rynek 16 w wysokości 50.000,00 zł brutto  z przeznaczeniem na remont elewacji frontowej, termomodernizację elewacji zachodniej, remont klatki schodowej i remont dachu.
  4. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Rynek 6-7 w wysokości 50.000,00 zł brutto  z przeznaczeniem na remont klatki schodowej i remont dachu.
  5. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. 1 Maja 1A w wysokości 50.000,00 zł brutto  z przeznaczeniem remont elewacji, renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianę stolarki okiennej, wzmocnienie ścian, docieplenie ściany zewnętrznej, remont dachu, remont kominów i ścianek kolankowych i malowanie klatki schodowej.
  6. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Wrocławska 13 w wysokości 50.000,00 zł brutto  z przeznaczeniem na remont elewacji.

Dotacje na żarskie zabytki

Przebudowa dróg w ulicach Sarnia i Dziewina w Żarach

Informacja na temat prac na ul. Zielonogórskie

Wszystkie prace związane z przebudową ulicy Zielonogórskiej skupiły się w obrębie przebudowywanego ronda na PL. Konstytucji 3-go Maja. Wykonany został najbardziej newralgiczny fragment nowego kolektora kanalizacji deszczowej w kierunku ul. Podchorążych co umożliwi realizację robót drogowych i na dniach powinien być widoczny znaczny postęp prac zwłaszcza w otoczeniu wyspy centralnej ronda.
Na możliwość realizacji robót zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej znaczący wpływ mają warunki atmosferyczne.
Ponadto wyłączenie dla ruchu ronda na Pl. Konstytucji 3-go Maja, stanowiącego jeden z głównych węzłów komunikacyjnych w mieście sprzyja i umożliwia remonty istniejącej infrastruktury technicznej głównie wod – kan z czego korzysta również ZWiK Sp. z o.o. w Żarach.
Z uwagi na przestoje w pracach spowodowane warunkami atmosferycznymi oraz koniecznością remontów istniejącej infrastruktury technicznej Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji umowy.

Trwa termomodernizacja obiektu sali widowiskowej LUNA ŻDK

 
Zakres prac obejmuje między innymi:
- Docieplenie ścian zewnętrznych i zewnętrznych piwnic
- docieplenie dachu
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji (kamery, oświetlenie, itp.),
- wymianę rynien i rur spustowych
- wymianę parapetów zewnętrznych
- przebudowę wejścia wraz z remontem schodów, zadaszenia i gablot reklamowych z uwzględnieniem oświetlenia
Sami zobaczcie jak będzie wyglądała nasza Luna po remoncie.

Czasomierze

Czasomierze zainstalowane z budżetu obywatelskiego, działają już jakiś czas.
 

Mieszkańcy o przebudowie Sarniej i Dziewina

1 2 3 4 5 6 ... 49

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.