• Temperatura 10oC
  • Ciśnienie 1003.2 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Inwestycje

Remonty kamienic

Trzy kolejne żarskie kamienice zmieniają swój wygląd dzięki dotacji celowej z Urzędu Miejskiego w Żarach i środków własnych. Są to budynki położone przy ul. Żagańskiej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Remonty kamienic

Remont na stadionie „Promień”

Nakładanie trzech warstw poliuretanu na poziomych i pionowych ścianach trybun stadionu Promień w Żarach.
 

Droga do szkoły podstawowej nr 10 w Żarach

Zabezpieczenie pomnika

W związku z odchyleniem pomnika zlokalizowanego na ul. Podwale w kierunku chodnika, UM Żary podjął działania w zakresie zabezpieczenia terenu wokół pomnika oraz zlecił dla wykonawcy robót przygotowanie dokumentacji technicznej dla dokonania niezbędnych napraw.

Uwaga Kierowcy

Zmiana w stałej organizacji ruchu polega na ustawieniu znaku zakazu zatrzymywania się oraz ustawienia barierek zabezpieczających przed  odpadającymi częściami elewacji i konstrukcji budynku kamienicy Rynek 12, w zakresie i obrębie pasa drogowego ulic Rynek i Książęca.
Zmiany dotyczą:
1) Zmianę na odcinku ulic Rynek w ruchu pieszych oraz wprowadzając dodatkowo obostrzenia zakazu zatrzymywania się i postoju w obrębie muru oddzielającego od budynku kamienicy
2) Zmianę na odcinku ulic Książęcej wprowadzając ograniczenie szerokości dostępnej szerokości jezdni do 2,5 m oraz wprowadzając zakaz zatrzymywania się i postojów na rozpatrywanym odcinku ulicy.
Wprowadzone zmiany w organizacji ruchu mają charakter stały. Przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu drogowego możliwe będzie po zabezpieczeniu ww. kamienicy w sposób niezagrażający uczestnikom ruchu, a w szczególności pieszym.

ŻARSKI FOLWARK

Zagospodarowanie terenu

Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu pomiędzy ul. Mieszka I a ul Kąpielową w Żarach. Teren zostanie utwardzony oraz odwodniony. Wykonawcą robót jest Alan Kubitza GOSPAL z siedzibą w Żarach.
 

Ulica Sarnia i Dziewina w Żarach

Przebudowa chodnika ul. Skarbowa i ul. Daszyńskiego

        

Ulica Zamojska

Rozpoczęła się przebudowa drogi ul. Zamojska. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG sp. z o. o. z Kożuchowa.
Zostanie wykonana przebudowa drogi wraz z odcinkiem ciągu pieszego łączącego ul. Zamojską z ul. Lubelską.
 
1 2 3 4 5 6 ... 54

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.