• Temperatura -3oC
  • Ciśnienie 998.8 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Inwestycje

Uwaga!

Od środy (27 stycznia br.) zmiana kierunku ruchu na ul. Poznańskiej
 
Informujemy, że od 27 stycznia br. zmieniony zostanie tymczasowy ruch na ul. Poznańskiej na jednokierunkowy od ul. Skarbowej w kierunku Al. Jana Pawła II dla samochodów o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 t. Jest to czasowa organizacja ruchu na czas trwania robót budowlanych przy ul. Zielonogórskiej. Przypominamy, że obowiązują obostrzenia tzn. możliwy jest ruch pojazdów o wys. do 3,80 m. Ponadto informujemy o wprowadzeniu strefy zamieszkania, w której to pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami, maksymalna prędkość przejazdu wynosi 20km/h. Prosimy o bezpieczną jazdę.

Podsumowanie inwestycji zrealizowanych w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego

Inwestycje i Remonty 2020

Weź dotacje na zabytki!

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji ze środków Urzędu Miejskiego w Żarach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków upływa 15 lutego 2021r. Więcej informacji

Zmiana czasowej organizacji ruchu – przebudowa ul. Zielonogórskiej

Etap 4 czasowej organizacji ruchu zostanie wprowadzony 15.01.2021 r. (piątek)
Opis
Ten etap przebudowy będzie związany z zamknięciem częściowo ronda przy pl. Konstytucji 3 Maja (z dopuszczeniem jedynie ruchu na jednym pasie ruchu od Al. Jana Pawła II w kierunku Zielonej Góry) oraz całkowitym zamknięciem odcinków ul. Podchorążych i Żabikowskiej stanowiących dojazdy do ronda. Dopuszczony będzie jedynie ruch pojazdów budowy oraz (w miarę możliwości wynikających z technologii wykonywanych robót) dojazdy do posesji i hotelu.
Ruch kołowy - kierujący pojazdami zostaną przekierowani na wyznaczony objazd istniejącymi ulicami z uwzględnieniem istniejących ograniczeń tonażowych na tych ulicach oraz poprzez drogi tymczasowe – parking pomiędzy pl. Inwalidów a ul. Żabikowską. Trasy objazdu i przejazdy alternatywne zostaną oznaczone odpowiednimi znakami pionowymi. Pozostanie zamknięty wjazd na ul. Zielonogórską z ul. Skarbowej od strony ul. Poznańskiej.
Komunikacja autobusowa - dla komunikacji autobusowej wskazano trasę zastępczą wprowadzoną w poprzednich etapach, przy czym przystanek autobusowy znajdujący się na ul. Żabikowskiej zostanie przeniesiony na parking przy pl. Inwalidów, a drugi na pl. Inwalidów.
 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z sugestiami mieszkańców i radnego zostało zlecone opracowanie projektu zmiany kierunku ruchu samochodów osobowych na odcinku jednokierunkowym ul. Poznańskiej w stronę Al. Jana Pawła II. W najbliższym czasie przedstawimy informacje dotyczące tego tematu.
Jest to niezależne działanie miasta nie wynikające z potrzeb wykonawcy robót drogowych.

Umowa na ul. Staszica podpisana

Ta informacja ucieszy wielu mieszkańców. 18 stycznia br. planowane jest przekazanie placu budowy - ulica Staszica, na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Ludowej. W ubiegłym tygodniu Danuta Madej – Burmistrz miasta, podpisała umowę na wykonanie prac z Przedsiębiorstwem Drogowym BUD - DRÓG sp. z o. o. z Kożuchowa. Przewidywane koszty to ponad 2 mln 600 tys. zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowana z  Funduszu Inwestycji Lokalnych. W jego ramach zdobyliśmy ponad 4 mln 100 tys. zł na tę i inne inwestycje.

INFORMACJA- przebudowa ul. Zielonogórskiej

Rozmowa z Piotrem Przybylla, przedstawicielem wykonawcy firmy Tandem sp. z o.o.
więcej...
1 2 3 4 5 6 ... 48

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.