• Temperatura 7oC
  • Ciśnienie 986.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Inwestycje

Informacja dotycząca przebudowy ul. Zielonogórskiej

Urząd Miejski w Żarach informuje, że roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Zielonogórskiej w Żarach wykonywane przez firmę Tandem sp. z o.o. będą kontynuowane od połowy września br. Obecna czasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie jeszcze przez ok. 3 miesiące. Jednocześnie informujemy, że rozważamy możliwość przejazdu samochodów osobowych ul. Poznańską w tym okresie. W najbliższym czasie przedstawimy konkretne rozwiązania dotyczące organizacji ruchu.
Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności.

Zmiana - Przystanek przy ul. Zielonogórskiej

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z przebudową ul. Zielonogórskiej, Urząd Miejski w Żarach informuje, że od dnia 02.09.2020 r. istniejący przystanek przy ul. Zielonogórskiej (skrzyżowanie z ul. Budowlanych) - kierunek Zielona Góra zostanie przeniesiony na ul. Budowlanych (przy skrzyżowaniu z ul. Zielonogórską) - jak wskazano na mapie nr 1.
Jednocześnie informujemy, że zmiany mają charakter czasowy, a zakładany czas funkcjonowania nowej lokalizacji przystanku potrwa do końca I kw. 2021 roku.
Wobec powyższego trasa autobusów przebiegać będzie ulicami: Kilińskiego - Budowalnych - Zielonogórska, zamiast dotychczasową trasą: Kilińskiego - Drzymały - Zielonogórska (mapa nr 2).
Za wprowadzane zmiany serdecznie przepraszamy.

Przebudowa ul. Kujawskiej w Żarach

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Kunicach

Ulica Staszica w Żarach

Szanowni Mieszkańcy informacja dotyczącą ulicy Staszica.
 
Urząd Miejski w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu 13 sierpnia br. unieważnione zostało  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Przebudowa drogi ulicy Staszica w Żarach”. Powyższe podyktowane było negatywnym stanowiskiem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze wyrażonym w decyzji z dnia 30 lipca 2020r., w której orzeczono o odmowie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi i oświetlenia ulicznego na ul. Staszica.
czytaj dalej

MOPS zmienia oblicze…

Trwa drugi etap prac budowlanych przy ul. Parkowej 8, gdzie zostanie przeniesiony Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach. Do końca roku zostanie oddana do użytku stołówka wraz z podjazdami i pochylniami dostosowanymi do osób niepełnosprawnych. W ramach dofinansowania z PFRON zostały również wykonane toalety dla osób niepełnosprawnych oraz została zamontowana winda.
Od marca 2020 r. działalność swoją rozpoczął Dzienny Dom Senior+.  Placówka ta realizuje założenia rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, którego celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty w zakresie aktywizacji społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, opiekuńczej, socjalnej i rehabilitacji prozdrowotnej.
W przyszłym roku planowany jest kolejny etap remontu budynku MOPS. Do wyremontowanego obiektu zostaną przeniesieni wszyscy pracownicy z MOPS, ul. Domańskiego 1 oraz  ul. Okrzei 70a w Żarach. Mieszkańcy naszego miasta będą kompleksowo obsługiwani w zakresie pomocy społecznej w jednym miejscu bez konieczności przemieszczania się pomiędzy różnymi lokalizacjami. Otrzymają tu między innymi wsparcie ze strony pracowników socjalnych, asystentów rodzin, psychologów, terapeutów ds. uzależnień. Poza podstawową działalnością ośrodka w budynku będzie również funkcjonować Dzienny Dom Senior+, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Zespół Interdyscyplinarny oraz stołówka.
 

ul. Baczyńskiego

Przebudowa chodników ul. K.Baczyńskiego - Dariusz Łyba
PK PEKOM S.A.

Wiadukt ul. Kujawska

Chodniki na Baczyńskiego

Trwa przebudowa chodników po obu stronach drogi na
ul. K. Baczyńskiego. Prace wykonuje firma Pekom.
 

Park przypałacowy – prace gwarancyjne

Wykonawca inwestycji polegającej na rewaloryzacji i zagospodarowaniu zabytkowego parku przypałacowego oraz odbudowie Domku Winnego przy Al. Jana Pawła II w Żarach w ramach prac gwarancyjnych usunął wady i usterki balustrad, co wymagało ich demontażu. Informujemy, że balustrady zostały ponownie zamontowane.
1 2 3 4 5 6 ... 44

Narzędzia i usługi