• Temperatura 12oC
  • Ciśnienie 1000.8 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Inwestycje

Plac zabaw z siłownią w Kunicach

Zakończyła się budowa i odbiory techniczne placu zabaw wraz z siłownią w dzielnicy Kunice. Prace wykonywał PK Pekom Żary. Całkowity koszt inwestycji to około 430 tysięcy złotych.
 

Chodnik na Męczenników Ośw.

Trwają prace remontowe chodnika przy ulicy Męczenników Oświęcimskich. Prace wykonuje PK Pekom z Żar w ramach bieżącego utrzymania i przebudowy dróg. Prace potrwają do końca maja.
 

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI W 2017 r.

   Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego na wymianę urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowanych dłużej niż 10 lat na urządzenia grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną, w tym pompy ciepła  mogą złożyć wniosek w terminie od dnia 20 marca 2017r. do 27 marca 2017r.
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca - wejście B (biuro podawcze) Urzędu Miejskiego w Żarach, Pl. Rynek 1-5.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW
   Wszystkie zasady przyznawania dofinansowania do wymiany systemu grzewczego można znaleźć w regulaminie udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 68 470 83 69 lub  68 470 82 91.
Regulamin oraz wniosek o udzielenie dotacji celowej na zadanie objęte dofinansowaniem dostępne są do pobrania poniżej:

Załączniki

Kolejny chodnik do remontu

Rozpoczął się remont chodnika na ul. Męczenników Oświęcimskich na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Białostockiej.

Chodnik wyremontowany

Zakończył się remont chodnika przy ulicy Paderewskiego w Żarach.

W Kunicach …..

Trwa budowa placu zabaw w Kunicach.

Wiata ogniskowa

Na terenie wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej powstała wiata ogniskowa i zakupionych zostało 150 sztuk leżaków.

Remontujemy chodniki

Zakończył się remont chodnika na ul. Chopina. Prace wykonywał PK PEKOM w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Trwa rozbudowa ul. Okrzei

Trwa przebudowa ul. Okrzei (od ul. Częstochowskiej do skrzyżowania ul. Zgorzelecka, Fabryczna, Witosa) wraz z budową ronda. Na rozbudowę ul. Okrzei zdobyliśmy w konkursie dofinansowanie z budżetu państwa w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Kwota dofinansowania to 50% wartości zadania.

Umowa na budowę parkingów turystycznych podpisana

Danuta Madej Burmistrz miasta Żary podpisała umowę z firmą ARMAN Roboty Ziemne s.c. z Żar na realizację zadania "Budowa parkingów turystycznych przy trasach wjazdowych do miasta Żary - w podziale na pięć części". Wartość zamówienia około 300 tysięcy złotych.
Zadanie to jest realizowane w ramach projektu turystycznego „Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser” i jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Kwota którą miasto zdobyło na ten projekt to 1,5 miliona złotych.
 

Narzędzia i usługi