• Temperatura 7oC
  • Ciśnienie 1005.2 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Inwestycje

Informacja na temat prac na ul. Zielonogórskie

Wszystkie prace związane z przebudową ulicy Zielonogórskiej skupiły się w obrębie przebudowywanego ronda na PL. Konstytucji 3-go Maja. Wykonany został najbardziej newralgiczny fragment nowego kolektora kanalizacji deszczowej w kierunku ul. Podchorążych co umożliwi realizację robót drogowych i na dniach powinien być widoczny znaczny postęp prac zwłaszcza w otoczeniu wyspy centralnej ronda.
Na możliwość realizacji robót zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej znaczący wpływ mają warunki atmosferyczne.
Ponadto wyłączenie dla ruchu ronda na Pl. Konstytucji 3-go Maja, stanowiącego jeden z głównych węzłów komunikacyjnych w mieście sprzyja i umożliwia remonty istniejącej infrastruktury technicznej głównie wod – kan z czego korzysta również ZWiK Sp. z o.o. w Żarach.
Z uwagi na przestoje w pracach spowodowane warunkami atmosferycznymi oraz koniecznością remontów istniejącej infrastruktury technicznej Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji umowy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.