• Temperatura 12oC
  • Ciśnienie 1005.3 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Inwestycje

Uwaga Kierowcy

Zmiana w stałej organizacji ruchu polega na ustawieniu znaku zakazu zatrzymywania się oraz ustawienia barierek zabezpieczających przed  odpadającymi częściami elewacji i konstrukcji budynku kamienicy Rynek 12, w zakresie i obrębie pasa drogowego ulic Rynek i Książęca.
Zmiany dotyczą:
1) Zmianę na odcinku ulic Rynek w ruchu pieszych oraz wprowadzając dodatkowo obostrzenia zakazu zatrzymywania się i postoju w obrębie muru oddzielającego od budynku kamienicy
2) Zmianę na odcinku ulic Książęcej wprowadzając ograniczenie szerokości dostępnej szerokości jezdni do 2,5 m oraz wprowadzając zakaz zatrzymywania się i postojów na rozpatrywanym odcinku ulicy.
Wprowadzone zmiany w organizacji ruchu mają charakter stały. Przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu drogowego możliwe będzie po zabezpieczeniu ww. kamienicy w sposób niezagrażający uczestnikom ruchu, a w szczególności pieszym.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.