• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Inwestycje

Dofinansowanie - ul. Brzoskwiniowa

Zadanie obejmujące budowę drogi - ul. Brzoskwiniowa w Żarach wraz z odwodnieniem - uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Długość odcinka drogi do wykonania wynosi ok. 170 m. W ciągu budowanej drogi przewidziano utwardzenie pobocza, budowę zjazdów oraz dojść do posesji i miejsc gromadzenia odpadów, przewidziano również przebudowę istniejącego zjazdu z ul. Budowlanych na drogę wewnętrzną – ul. Brzoskwiniową. Nawierzchnię zaprojektowano z kostki betonowej. Odwodnienie odcinka drogi zapewnione zostanie poprzez wpusty uliczne i projektowaną kanalizację deszczową o długości 100,00 mb.
Dofinansowanie: 570 tys. zł
Przewidywana wartość inwestycji 600 tys. zł.
Jednocześnie warto zaznaczyć, że na ul. Brzoskwiniowej zakończono zadanie w zakresie budowy oświetlenia drogowego. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „MEGAVAT” Sp. z o. o. z Żar. Wykonano 6 słupów oświetleniowych. Koszt to około 46 tys. zł. Zadanie zrealizowane ze środków budżetu Gminy Żary o statusie miejskim.
     

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.