• Temperatura 12oC
  • Ciśnienie 990.9 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

News box

Informacja Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 22.04.2021 r.

Szanowni Państwo!
 
informujemy, że Urząd Miejski w Żarach obsługuje mieszkańców z uwzględnieniem konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 
Godziny pracy Urzędu
w poniedziałki: 8.00 – 16.00
od wtorku do piątku: 7.30 – 15.30.
 
Zalecamy, aby dla usprawnienia załatwianych spraw kontaktować się z urzędnikami telefonicznie.
W wejściu głównym A, można załatwić sprawy Wydziałów:
-Urzędu Stanu Cywilnego,
-Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
-Oświaty, Kultury i Sportu,
-Administracyjnego,
-Polityki Gospodarczej i Promocji,
-Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych,
-Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
-Budżetowo Księgowego.
 
W Biurze Obsługi Mieszkańca wejście B, można załatwić sprawy Wydziałów:
-Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego,
-Spraw Społecznych.
 
W Biurze Obsługi Mieszkańca wejście C, można załatwić sprawy Wydziałów:
-Podatków i Opłat.
 
Rejestracja telefoniczna:
▪ Urząd Stanu Cywilnego, tel. 68 470 83 04, 68 470 83 10, 68 470 83 26, 68 470 82 82
▪ Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego tel. 68 470 83 43, 68 470 83 66
▪ Centrala Urzędu Miejskiego w Żarach, tel. 68 470 83 00, 68 470 83 33
▪ Ewidencja ludności (meldunki), tel. 68 470 83 43, 68 470 83 66
▪ Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe, tel. 68 470 83 06, 68 470 83 95, 668 008 109,
668 008 110, 604 292 886
▪ Zasiłki rodzinne, tel. 68 470 83 12, 68 470 82 72
▪ Świadczenia rodzinne, tel. 68 470 83 81, 68 470 83 92, 68 470 83 28
▪ Świadczenia wychowawcze (500+), tel. 68 470 82 95, 68 470 82 97
▪ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tel. 68 470 83 70, 68 470 83 72, 68 470 82 71
▪ Dodatki energetyczne i mieszkaniowe, tel. 68 470 83 03, 68 470 83 93
▪ Krajowa i Gminna Karta Dużej Rodziny i Karta Seniora, tel. 68 470 83 47, 68 470 83 71
▪ Zamówienia publiczne, tel. 68 470 82 81, 68 470 83 90, 68 470 83 96
▪ Zajęcie pasa drogowego, tel. 68 470 82 74, 795 567 467
▪ Wycinka drzew, utrzymanie zieleni, tel. 68 470 83 67, 68 470 82 78
▪ Oświetlenie uliczne, tel. 68 470 83 44, 68 470 83 68
▪ Drogi publiczne, komunikacja miejska, tel. 68 470 83 22, 795 567 467
▪ Inwestycje, tel. 68 470 83 75, 68 470 82 84, 68 470 83 46, 795 569 400, 533 306 890
▪ Gospodarka odpadami, tel. 68 470 83 35, 68 470 8398
▪ Kanalizacja deszczowa, tel. 68 470 83 68, 68 470 83 44
▪ Działalność Gospodarcza, tel. 68 470 83 02, 68 470 83 29, 68 470 83 17
▪ Podatki i opłaty: osoby prawne, tel. 68 470 83 57, osoby fizyczne, tel. 68 470 83 82, 68 470 83 01
▪ Wieczyste użytkowanie gruntu, tel. 68 470 83 49, 530 40 1390
▪ Dzierżawa i sprawy rolne, tel. 68 470 83 31, 68 470 83 41
▪ Architekci, tel. 68 470 83 51, 68 470 83 59
▪ Miejski Konserwator Zabytków, tel. 68 470 83 15, 533 306 894
▪ Zapisy do przedszkoli, tel. 533 306 892, 68 470 83 50
▪ Straż Miejska, tel. 68 470 83 27, 986, 730 812 734
 
Sprawy urzędowe mogą Państwo załatwić również pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną oraz poprzez platformę e-PUAP.
 
Prosimy, aby dokumenty składać poprzez:
▪ skrzynkę podawczą, znajdującą się przed wejściem B do urzędu
▪ platformę EPUAP: /y337iyg5yw/SkrytkaESP
▪ pocztę tradycyjną: Urząd Miejski w Żarach, Plac Rynek 1-5, 68-200 Żary
▪ na adres e-mail: e-mail, e-mail
 
Sekretarz Gminy Żary
Olga Boryń

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.