• Temperatura 12oC
  • Ciśnienie 1005.3 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

News box

Ogłoszenie o naborze ofert na stoiska handlowe oraz gastronomiczne podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2021

Burmistrz Miasta Żary informuje przedsiębiorców o możliwości składania ofert na stoiska handlowe oraz gastronomiczne podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się w dniach 17, 18 i 19 grudnia 2021 roku w Żarach (Plac Rynek).
Przedmiotem oferty jest zagospodarowanie przydzielonego domku o powierzchni około 5m2. Przedsiębiorcy są zobowiązani posiadać własne, stojaki, stoły do ekspozycji towaru, a w przypadku zapotrzebowania na energię elektryczną własne przedłużacze w celu podłączenia się do sieci. Ogłoszeniodawca udostępni korzystanie z kabin sanitarnych. Przedsiębiorcy powinni posiadać aktualne ubezpieczenie OC oraz wszelkie zgody do prowadzenia handlu.
Zgłoszenia należy składać do 26.11.2021 roku drogą elektroniczną na adres agnieszka~.~cudyk~@~um~.~zary~.~pl, lub miasto~@~um~.~zary~.~pl, pocztą, bądź osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach, 68-200 Żary, Plac Rynek1-5.
Wzór zgłoszenia w załączeniu. Przedsiębiorcy o wyborze oferty zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie do dnia 30.11.2021r. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia lub całkowitego odwołania imprezy w przypadku zmiany przepisów związanych z pandemią COVID-19.    
Opłaty:
Opłata za zajęcie pasa drogowego – 0,30zł za 1m2 za dzień,
Nie pobiera się opłaty targowej za sprzedaż podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (68) 470-83-29
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.