• Temperatura 10oC
  • Ciśnienie 1007.6 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

News box

Środki na ŻŻOF - nowa perspektywa

Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym regionalnego programu operacyjnego, reprezentując Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny.
 
czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze ofert na stoiska handlowe oraz gastronomiczne podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2021

Burmistrz Miasta Żary informuje przedsiębiorców o możliwości składania ofert na stoiska handlowe oraz gastronomiczne podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się w dniach 17, 18 i 19 grudnia 2021 roku w Żarach (Plac Rynek).
Przedmiotem oferty jest zagospodarowanie przydzielonego domku o powierzchni około 5m2. Przedsiębiorcy są zobowiązani posiadać własne, stojaki, stoły do ekspozycji towaru, a w przypadku zapotrzebowania na energię elektryczną własne przedłużacze w celu podłączenia się do sieci. Ogłoszeniodawca udostępni korzystanie z kabin sanitarnych. Przedsiębiorcy powinni posiadać aktualne ubezpieczenie OC oraz wszelkie zgody do prowadzenia handlu.
Zgłoszenia należy składać do 26.11.2021 roku drogą elektroniczną na adres agnieszka~.~cudyk~@~um~.~zary~.~pl, lub miasto~@~um~.~zary~.~pl, pocztą, bądź osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach, 68-200 Żary, Plac Rynek1-5.
Wzór zgłoszenia w załączeniu. Przedsiębiorcy o wyborze oferty zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie do dnia 30.11.2021r. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia lub całkowitego odwołania imprezy w przypadku zmiany przepisów związanych z pandemią COVID-19.    
Opłaty:
Opłata za zajęcie pasa drogowego – 0,30zł za 1m2 za dzień,
Nie pobiera się opłaty targowej za sprzedaż podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (68) 470-83-29
 

Żary z dofinansowaniem z programu „Rozwój lokalny”

Ponad 3,5 miliona euro – taka suma w ramach Funduszy Norweskich wesprze rozwój naszego miasta. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wręczył symboliczny czek Danucie Madej burmistrz miasta Żary.
Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do stworzenia projektu "Żary, tu chcę żyć". Aktywność mieszkańców, przyczyniła się do naszego wspólnego sukcesu. Liczymy na zaangażowanie i dalszą współpracę w kolejnym etapie.
 
 

Od 1 lipca 2021 r. obowiązkowe deklaracje o sposobie ogrzewania budynku

Od 1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Informację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem strony http://www.zone.gunb.gov.pl/ (przy użyciu Profilu Zaufanego lub poprzez platformę e-puap), a także w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Żarach. Dla osób nie mających możliwości wydrukowania deklaracji zostały przygotowane formularze, które są do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca.
 
 
 
 
 
Poniżej zamieszczamy wzory deklaracji dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz instrukcje wypełnienia wniosku.

Bezpłatna Komunikacja Miejska

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.