• Temperatura 10oC
  • Ciśnienie 1007.6 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

LRPO 2007-2013

  • 05-03-2014

„Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 8 w Żarach”

  • 24-02-2012

IV. „Przebudowa ciągu ulic: Górnośląska - Zwycięzców - Katowicka w Żarach (modernizacja publicznej infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym i transgranicznym służąca rozwojowi społeczno - gospodarczemu województwa lubuskiego)”

  • 24-02-2012

II. „Uzbrojenie terenów w strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach”

1. Charakterystyka projektu -
czytaj dalej
  • 24-02-2012

I. „Rewitalizacja Starówki w Żarach”

1. Charakterystyka projektu -
czytaj dalej
  • 24-02-2012

III. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach”

1. Charakterystyka projektu -
czytaj dalej
  • 20-01-2011

LRPO NA LATA 2007 – 2013

 
 
LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 stanowi „narzędzie” umożliwiające pozyskiwanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa Lubuskiego. Głównym celem programu jest stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, w tym obszarów wiejskich, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa.

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Gmina Żary o statusie miejskim zrealizowała/realizuje następujące projekty:

 

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.