• Temperatura 10oC
  • Ciśnienie 1007.6 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Drogi lokalne

  • 20-01-2011

DROGI LOKALNE 2008 – 2013

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2013
Program Wieloletni pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 to inicjatywa rządowa mająca na celu:

1. Przebudowę, budowę lub remont kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych, dzięki czemu zwiększy się płynność ruchu oraz poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne.
2. Wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

W ramach programu Gmina Żary o statusie miejskim uzyskała w 2009 r. dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Tatrzańskiej w Żarach – etap I”.
2. Galeria zdjęć dokumentująca przebieg procesu inwestycyjnego:
    a) przed realizacją  
b) w trakcie realizacji  
c) po zrealizowaniu
 
W 2011 r. zrealizowano przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Tatrzańskiej w Żarach – etap II”.
2. Galeria zdjęć dokumentująca przebieg procesu inwestycyjnego:
a) przed realizacją  
b) w trakcie realizacji  
 c) po zrealizowaniu
 

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.