• Temperatura 25oC
  • Ciśnienie 996.9 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Orlik 2012

  • 20-01-2011

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

PROGRAM BUDOWY KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
Program zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych.
Głównymi celami programu są:
     - udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora,
     - popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.
W oparciu o przedmiotowy program Gmina Żary o statusie miejskim zrealizowała w 2009 r. zadanie pn.: „Budowa boisk sportowych wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną w ramach programu pt.: „Moje boisko – Orlik 2012 w Żarach”.

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.