• Temperatura 10oC
  • Ciśnienie 1007.6 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Radosna Szkoła

  • 30-03-2012

„Radosna szkoła" - wsparcie finansowe na rok 2012

     Rządowy program Radosna Szkoła, to niebywała szansa dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na uzyskanie wsparcia finansowego przeznaczonego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw.

     Program Radosna Szkoła, ukierunkowany na realizację ogólnej idei zapewnienia najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego, zakłada stworzenie w szkołach warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego.

     Na 2012 rok w programie zaplanowano kwotę 488 milionów złotych.

Zgodnie z założeniami programu Radosna szkoła wsparcie finansowe udzielane jest w kolejności na:

1 zakup pomocy dydaktycznych (wnioski złożone po raz pierwszy i ponownie);
2 zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych (wnioski złożone ponownie);
3 zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw albo utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw (wnioski złożone ponownie);
4 zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych (wnioski złożone po raz pierwszy);
5 utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw (wnioski złożone po raz pierwszy);
6 zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw (wnioski złożone po raz pierwszy).

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.