• Temperatura 11oC
  • Ciśnienie 991.3 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

ŻARSKO ŻAGAŃKI OBSZAR FUNKCJONALNY

Podpisano porozumienie

   W dniu 26 stycznia 2015r. nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy samorządami miast Żary i Żagań oraz gmin Żary i Żagań, na mocy którego utworzony został Żarsko – Żagański Obszar Funkcjonalny.
Miejski Obszar Funkcjonalny musi być obszarem zwartym i ciągłym, w związku z tym dotychczasowe porozumienie miast Żary i Żagań było niewystarczające, aby ubiegać się o środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
Do Żar do pracy dojeżdża codziennie ok. 4 tys. osób, a do żarskich szkół ok. 1,8 tys. uczniów, z Gminy Żary do pracy codziennie wyjeżdża ok 1,4 tys. osób, już teraz w MOF funkcjonuje jeden wspólny rynek pracy. Celem MOF jest dalsza wzajemna integracja społeczeństw w sąsiadujących ze sobą gminach. Na mocy porozumienia samorządy będą mogły wspólnie realizować przedsięwzięcia  w dziedzinie inwestycji, kultury, turystyki, gospodarki komunalnej oraz promocji regionu, a przede wszystkim kreowania korzystnych warunków do rozwoju gospodarczego. Dzięki zawartej umowie partnerskiej samorządy wchodzące w skład porozumienia będą wspólnie aplikować o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Kontraktu Lubuskiego.
 

Narzędzia i usługi