• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

ŻARSKO ŻAGAŃKI OBSZAR FUNKCJONALNY

ŻŻOF – Diagnoza 2020 r.

ŻŻOF – szansą na przyszłość regionu w latach 20 XXI wieku

Na początku 2020r. Żarsko- Żagański Obszar Funkcjonalny został rozszerzony o Gminę miejsko – wiejska Iłowa.  Tym samym zamknięty został obszar wokół dwóch zjazdów  do Żar i do Żagania z autostrady A18. Jednocześnie autostrada A18 weszła w cykl ostatecznej realizacji.  Plany realizacja A18.
  
8 stycznia 2020 roku burmistrzowie i wójtowie 5 gmin podpisali stosowne porozumienie o współpracy w partnerstwie. dokument ten wpisuje się w nową strategię województwa lubuskiego oraz w projekt Żary – tu warto żyć.
W ramach projektu Żary – tu warto żyć mają być przygotowane projekty koncepcyjne dotyczące rozwoju ścieżek rowerowych na całym obszarze, wykorzystania energii odnawialnej ( OZE)  oraz wspólnej promocji gospodarczej i turystycznej.
W ramach ŻŻOF przygotowano w 2020 r. diagnozę – dokument przedstawiający opis wszystkich 5 gmin wraz z problemami i szansami  przed którymi one stoją  w najbliższych latach.

ŻŻOF – realizacje w latach 2016- 2020

W ramach ŻŻOF w latach 2016-20 przygotowano w 4 gminach tereny przemysłowe wyłącznie dla sektora MSP o łącznej powierzchni ok.  60 ha.
W samych Żarach przygotowano dla przedsiębiorców nowych ponad 10 ha gruntów. Wybudowano i uzbrojono  w ramach tego projektu ulicę Handlową i ul. Rzemieślniczą. Przygotowano kilkadziesiąt niewielkich  działek dla małych i średnich firm.
Drugim projektem było usprawnienie komunikacji miejskiej poprzez lepszą cyfrową, elektroniczną  informację o kursujących autobusach, wymianę wielu przystanków autobusowych, budowę centrum przesiadkowego w Żarach oraz wielu wiat rowerowych.
 
 

Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny

W czwartek  11 czerwca w Urzędzie Miasta Żagań w celu umówienia stanu przygotowań do realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego spotkali się burmistrzowie obu miast Danuta Madej i Daniel Marchewka oraz wójtowie Leszek Mrożek i Tomasz Niesłuchowski. Przypominamy, że miasta Żagań i Żary wraz z gminami wiejskimi Żagań i Żary ubiegają się o uzyskanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Kontraktu Lubuskiego na realizację 5 inwestycji. Źródło UM Żagań
 

Historyczny moment w dziejach współpracy Żar i Żagania.

Dzień 20 maja 2014 r. wpisze się w karty historii mieszkańców Żar i Żagania. Będzie on miał pozytywny wpływ na rozwój obu miast. Tego dnia w żagańskim pałacu Burmistrz Żar Wacław Maciuszonek oraz Burmistrz Żagania Daniel Marchewka w obecności przybyłych gości podpisali Porozumienie o współpracy miast Żar i Żagania. Porozumienie to dotyczy współdziałania miast w zakresie inwestycji, kultury, turystyki, gospodarki komunalnej oraz kreowania pozytywnych warunków dla rozwoju gospodarczego obu miast.
 
 
 
 
   

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.