• Temperatura -1oC
  • Ciśnienie 1006.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Gazeta Regionalna Justyna Bareła z dnia 15.01.2020 r. dotyczy koncesji na sprzedaż alkoholu.

Zapytanie z gazety Regionalna Justyna Bareła z dnia 15.01.2020 r. (godz. 10:16)
Proszę o informacje nt. koncesji na sprzedaż alkoholu:
-Ile koncesji na sprzedaż alkoholu (ze wszystkich trzech grup) udzielono w 2019 roku?
-Ile koncesji obowiązuje na terenie miasta obecnie?
-Czy były przypadki utraty koncesji w ostatnim roku? Jeżeli tak, to z jakiego powodu?
-Ile jest obecnie punktów w mieście, w którym można kupić/spożywać alkohol i ile takich punktów było w 2019 roku?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 28.01.2020 r. (godz. 10:49)
1. w 2019 roku wydano 92 zezwolenia łącznie (na sklepy, gastronomię i jednorazowe),
2. obecnie na terenie miasta Żary obowiązuje 275 zezwoleń łącznie (sklepy i gastronomia),
3. w 2019 roku były przypadki wygaszania zezwoleń z powodu np. likwidacji punktu sprzedaży, zmiany rodzaju działalności, upływu terminu ważności zezwoleń.
4. obecnie funkcjonuje 107 punktów sprzedaży napojów alkoholowych - łącznie (sklepy i gastronomia), w 2019 roku funkcjonowało 109 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.