• Temperatura 11oC
  • Ciśnienie 987.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 12.02.2020 r. dotyczy przeniesienia pieniędzy z rezerwy

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 12.02.2020 r. (godz. 13:06)
1. proszę o udzielenie informacji na co będą przeznaczone pieniądze przeniesione z rezerwy ogólnej 61 tys. 500 zł. Proszę o podanie konkretnych działań i ich kosztów.
2. Jakie kary naliczono dla firmy MPtechnology? Czego dotyczą nieprawidłowości?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 13.02.2020 r. (godz. 13:57)
Pieniądze przeniesione z rezerwy ogólnej w wysokości 61 tys. 500 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie firmy "Tomasz Piersiak Konsulting” ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra za usługi doradcze oraz opracowanie dokumentów aplikacyjnych tj. Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Przedmiotowe dokumenty dotyczą projektu pn.: „Żary, tu chcę żyć !!!”, w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Jednocześnie informujemy, że w wyniku zakwalifikowania się do II etapu Urząd Miejski otrzyma środki w wysokości 100 tys. zł. Ostateczny Projekt (Kompletna Propozycja Projektu KPP) wraz z wymaganymi obligatoryjnie załącznikami, w tym Plan Rozwoju Lokalnego
i Plan Rozwoju Instytucjonalnego wypracowane zostaną wspólnie z Zespołem Miejskim przy udziale mieszkańców po przeprowadzonych licznie konsultacjach społecznych. Komplet dokumentów aplikacyjnych musimy złożyć do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca br.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.