• Temperatura 11oC
  • Ciśnienie 987.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Gazeta Lubuska Małgorzata Trzcionkowska z dnia 31.03.2020 r. dotyczy segregacji śmieci.

Zapytanie z Gazety Lubuskiej Małgorzaty Trzcionkowskiej z dnia 31.03.2020 r. (godz. 09:03 )
Mamy sporą grupę mieszkańców na kwarantannie, którzy nie powinni wychodzić. Czy wobec tego na czas pandemii zawieszona jest segregacja odpadów? Kto ma wyrzucać śmieci osób na kwarantannie, które są samotne? Jak sobie poradzić z segregacją w czasie pandemii? 
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 14.04.2020 r. (godz. 13:19)
Jeśli chodzi o segregację odpadów w czasie epidemii to ona nadal obowiązuje  na terenie naszego miasta. Na podstawie przepisów ,,Specustawy Koronawirusowe’’ to  wojewoda może  zmienić lub wyłączyć zasady selektywnego zbierania odpadów na danym obszarze, tj. np. –zmniejszyć liczbę frakcji w zależności od potrzeb (np. do 3 albo wszystkie jako niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne).Aktualnie na terenie Województwa Lubuskiego nie zostały wprowadzone takie ograniczenia.
Odnosząc się do pytania Pani redaktor dot. grupy mieszkańców będących w kwarantannie wyjaśniam, że na podstawie wytycznych Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego  w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)  
Kwarantanna to – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych i w przypadku takich osób z odpadami należy postępować w sposób następujący:
a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
Należy podkreślić, że Dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej. Dane te nie mogą być przekazywane przez dysponentów innym podmiotom.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.