• Temperatura 0oC
  • Ciśnienie 1005.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 11 maja 2020 dotyczy szkolenia radnych.

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 11.05.2020r. (godz. 11:35)
Proszę o udzielenie informacji dotyczących umowy z firmą Sputnik Software Sp. z o. o. dostawcą oprogramowania do obsługi posiedzeń Rady oraz szkolenia z systemu RADNI.INFO
 
1. Na jaki okres jest podpisana umowa?
2. Jaki jest koszt wykonania usługi przez firmę Sputnik 3. Czy szkolenie jest w ramach umowy? Jeżeli nie to jaki jest jego koszt?
4. Czy Urząd Miasta zakupił niezbędny sprzęt (tablety, komputery) dla radnych. Jeżeli tak to ile sztuk, od kogo i za jaka cenę?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 12.05.2020r. (godz. 11:48)
System RADNI.INFO jest częścią realizowanego projektu pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w ramach umowy zawartej z firmą Sputnik wyłonioną w przetargu.
Zakupiono 21 tabletów wraz z etui za kwotę 16 776,90 złotych. Wykonawca: SNT Group Ewa Uchman, ul. Podwale 12, 68-200 Żary.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.