• Temperatura -4oC
  • Ciśnienie 992.6 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Gazeta Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 19 maja 2021 dotyczy prac na terenie folwarku.

Zapytanie z gazety Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 19.05.2021r. (godz. 9:42)
Prace na terenie folwarku. Remont dachu stajni. Koszt inwestycji i zamontowanie stołów z ulicy Cichej. Kiedy z inwestycji będzie można korzystać?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 20.05.2021r. (godz. 8:56)
Remont dachu stajni - koszt 196 117,35 zł brutto. Po remoncie dachu obiekt (była stajnia) będzie wykorzystywany jako zaplecze techniczne i magazynowe dla budynków pofolwarcznych i terenu parkowego.
Odnowienie, oczyszczenie z napisów i zamontowanie stołów z ulicy Cichej - koszt  7 500,00 zł. Po zamontowaniu stołów teren będzie udostępniony mieszkańcom w trakcie imprez organizowanych na folwarku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.