• Temperatura -3oC
  • Ciśnienie 991.4 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 16 września 2021 dotyczy przebudowy ul. Staszica.

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 16.09.2021r. (pytanie ustne)
Kiedy zostanie zakończona inwestycja przy ul. Staszica? Czy są jakieś opóźnienia w realizacji inwestycji? Jeżeli tak to z jakich przyczyn?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 16.09.2021r. (godz. 9:23)
Wykonawca kończy prace brukarskie związane z wykonaniem ciągów pieszych z kostki betonowej, które powinny zakończyć się do końca września.
Wykonano 70 % nawierzchni asfaltowej – w zakresie 2 warstw podbudowy.
Do końca września Wykonawca planuje wykonać nawierzchnię bitumiczną w pełnym zakresie 3 warstw na odcinku od ul. Niemcewicza do ul. Ludowej oraz zakończyć także prace związane z montażem oświetlenia ulicznego.
Z uwagi na wstrzymanie prac drogowych na odcinku od ul. Piastowskiej do Niemcewicza, oraz wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, procedowane jest wydłużenie terminu realizacji inwestycji - decyzja zostanie podjęta do końca września, na podstawie wniosku Wykonawcy robót i opinii nadzoru inwestorskiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.