• Temperatura 19oC
  • Ciśnienie 994.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Sprostowania, komentarze

‼ ‼Kolejne sprostowanie nieprawdziwych informacji – gazeta Regionalna ‼‼ Remont ul. Zwycięzców będzie!!!

Tak jak urzędnicy i część radnych z Zatorza obiecali, tak też będzie. Miasto nie rezygnuje z przebudowy ul. Zwycięzców. Projekt przygotowany przez Urząd Miejski w Żarach nie uzyskał koniecznej akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kontekście zamiany kostki brukowej na nawierzchnię asfaltową. W dalszym ciągu uważamy, że nawierzchnia asfaltowa jest najlepszym rozwiązaniem w tym miejscu ze względu na komfort życia mieszkańców (hałas). W związku z powyższym zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z nową propozycją wykorzystania kostki brukowej z drogi na wykonanie zatoczek parkingowych na tej inwestycji. Liczymy, że osiągniemy kompromis i jeszcze w tym roku remont się rozpocznie.
  

Informacja w sprawie artykułu „Ścieki na Przeładunkowej”

W związku z artykułem, który ukazał się dzisiaj w gazecie Regionalna „Ścieki na Przeładunkowej” informujemy, że Burmistrz po zapoznaniu się z informacją mieszkańca niezwłocznie przesłała zgłoszenie do Wydziału Ochrony Środowiska. Wydział po analizie przekazał zgłoszenie dotyczące wylewających się ze studzienki kanalizacyjnej ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarach, celem podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania uciążliwości. Sugerowanie, że zgłoszenie nie zostało przekazane do realizacji jest kłamstwem!!! ZWiK pierwsze czynności podjął 22 kwietnia br.

Nikogo nie oszukaliśmy!

Informujemy, że właściciele zespołu pałacowo-zamkowego do czasu przekazania zamku na rzecz miasta nie wnioskowali, ani nie podejmowali jakichkolwiek starań o zmianę planu przestrzennego tego obiektu. Jednocześnie zwracamy uwagę, że mimo możliwości zagospodarowania pałacu z funkcjami usługowymi od wielu lat nie podejmują tych działań.  
Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary nie wprowadziła w błąd Pana Marina Kwiatkowskiego i Jerzego Pietraka.

List otwarty pracowników Urzędu Miejskiego w Żarach

Informacja w sprawie stawek czynszu

W związku z artykułem, który ukazał się dnia 29 stycznia 2021 r. w gazecie Regionalna odnośnie podwyżek opłat informujemy, że stawki czynszu najmu za lokale użytkowe w poszczególnych strefach oraz wysokość stawek czynszu najmu za umieszczanie reklam i kamer monitorujących na gminnych budynkach mieszkalnych podlegają rocznej rewaloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Powyższy komunikat został opublikowany dnia 19 stycznia 2021 r w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 58, w którym wskazano wzrost cen o 3,4 %.
Przedsiębiorcy, których sytuacja finansowa jest trudna mogą nadal składać wnioski o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych.
Informacje: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej tel. 68 453 98 07, e-mail: e-mail

Chryzantemy

Po raz kolejny mieszkańcy Żar zostali wprowadzeni w błąd artykułem w gazecie Regionalnej dotyczącym akcji pomocy dla sprzedawców chryzantem. Zdjęcie pokazujące rondo, które nie jest rondem miejskim i sugerujące, że jest to działanie służb miejskich jest nieprawdą. Informujemy, że kupiliśmy chryzantemy za kwotę 6 000 zł i otrzymaliśmy ponadto 4 700 chryzantem. Nasze chryzantemy zostały posadzone dużym wysiłkiem pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Wypoczynku na miejskich rondach, skwerach oraz przekazane do miejskich jednostek. Włożyliśmy dużo starań, aby chryzantemy mogły jak najdłużej cieszyć naszych mieszkańców. Poniżej kilka zdjęć jak wyglądają chryzantemy w naszym mieście.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

W sprawie zamku ...

Szanowni Mieszkańcy
 
Dzisiaj pojawił się artykuł dotyczący naszego zamku. Niestety dziennikarz nie ujął w nim naszej odpowiedzi (chociaż została przesłana).
Przedstawiamy ją Państwu poniżej:
 
czytaj dalej

Informacja Urzędu Miejskiego w Żarach w sprawie artykułu opublikowanego w gazecie Regionalna

W odniesieniu do artykułu opublikowanego w gazecie Regionalna dnia 28.02.2020r. informujemy, że przedmiotem sprawy był wniosek Fundacji "EKO-LUBUSZ" o udostępnienie informacji publicznej, treść w załączeniu. Urząd w terminie przesłał odpowiedź, którą również publikujemy. Na tę odpowiedź została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Wobec tego reprezentująca Urząd Miejski w Żarach kancelaria przesłała stosowne wyjaśnienia. W tej chwili urząd nie dysponuje żadnymi informacjami z sądu. Gdy je otrzyma rozważy drogę odwoławczą.

Informacja Urzędu Miejskiego w Żarach w sprawie zarządzenia dotyczącego wyznaczenia do oddania w użyczenie żarskiego zamku.

SPROSTOWANIE do artykułu „Okradli nas” opublikowanego w gazecie Regionalna.

   W związku z artykułem pod tytułem „Okradli nas” opublikowanego w gazecie Regionalna w dniu 13.12.2019r. informujemy, że w artykule przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące monitoringu na Osiedlu Zawiszy Czarnego
w Żarach.
   Nieprawdą jest cytuję „Nieoficjalnie słyszymy, że miejskie kamery dają bieżący podgląd, ale nie rejestrują. Takie sprytne!”.
   PRAWDĄ JEST, ŻE MIEJSKIE KAMERY NA OSIEDLU ZAWISZY CZARNEGO W ŻARACH REJESTRUJĄ. NAGRANIE Z MONITORINGU DOSTĘPNE JEST PRZEZ OKRES 1 MIESIĄCA OD DATY NAGRANIA.
Poniżej zdjęcie ekranu na którym widać losowo wybrany fragment nagrania z monitoringu.
 
Urząd Miejski w Żarach
 
1 2

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.