• Temperatura 14oC
  • Ciśnienie 1006.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

WSPÓŁPRACA I PROJEKTY

„Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów”

Projekt: „Szkoła Myślenia Pozytywnego – komunikacja bez przemocy i mediacje w szkole dbającej o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”

Uczestnictwo Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach w projekcie: Szkoła Myślenia Pozytywnego – komunikacja bez przemocy i mediacje w szkole dbającej o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
Projekt: „Szkoła Myślenia Pozytywnego – komunikacja bez przemocy i mediacje w szkole dbającej o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” to projekt partnerski Instytutu Edukacji Pozytywnej, Polskiego Centrum Mediacji i Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, którego celem głównym jest upowszechnianie zasad prawidłowej komunikacji oraz mediacji szkolnej i rówieśniczej w szkłach, jako metod rozwiązywania sporów i konfliktów oraz przeciwdziałania agresji i przemocy poprzez doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i rodziców.
Termin realizacji projektu: 05.10.2020 – 31.12.2020 r.
Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 
Co otrzymała nasza szkoła w ramach programu?
1. Kursy na platformie zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Dziecka – mediacje 50 godzin, komunikacja bez przemocy 20:
- 20 godzin wykładów na żywo dla nauczycieli;
- 20 godzin wykładów na żywo dla dyrekcji;
- 5 godzin wykładów na żywo dla uczniów;
- 10 godzin wykładów na żywo dla kandydatów na szkolnych opiekunów mediacji.
2. Konsultacje specjalistyczne podejmowanych działań;
3. Materiały dodatkowe dostępne wyłącznie w programie SMP;
4. Opiekę Fundacji, także po zakończeniu projektu;
5. Certyfikat potwierdzający udział placówki w Programie.
 
W szkoleniach wyżej wymienionych i kursach na platformie wzięło udział:
- 7 nauczycieli
- 3 dyrektor i zastępcy
- 6 uczniów.
W przyszłości, po powrocie uczniów do szkół, szkoła zamierza uruchomić uczniowski klub mediacyjny.

Projekt "Radosne przedszkolaki z MP Nr 10 w Żarach"

Miejskie Przedszkole nr 10 im. Bajka w Żarach w okresie od 1.10. 2019 r. do 30.09.2020 r. realizowało projekt ,,Radosne przedszkolaki z MP 10 w Żarach’’ dofinansowany przez Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 w części współfinansowany z EFS.
Celem głównym projektu była poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi poprzez rozszerzenie oferty
o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci: rehabilitacja ruchowa
na basenie, zajęcia taneczne, dogoterapia, kinezyterapia, muzykoterapia – w zajęciach brało udział 52 dzieci. Dostosowano infrastrukturę przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych – dostosowano 2 łazienki dla osób  niepełnosprawnych i doposażono gabinety terapeutyczne w nowoczesne pomoce edukacyjne. Ponadto wydłużono pracę przedszkola o 30 minut – przedszkole było czynne od godz. 6.00 - 16.30. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia kompetencji zawodowych nauczycielek w zakresie pracy
z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych - 12 osób ukończyło studia podyplomowe i kursy doskonalące, m.in. w zakresie terapii dzieci z autyzmem, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej. Wartość projektu wynosiła 191 413,38 zł, w tym  dofinansowanie unijne w wysokości 162 701,37 zł.

Projekt UEFA Playmakers realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach

W Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach odbyły się zajęcia będące zwieńczeniem pierwszej edycji projektu UEFA Playmakers realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2. Uczennice z klas pierwszych wcieliły się w rolę superbohaterek, wkraczając w świat bajki „Iniemamocni”. Ćwiczyły pod okiem trenerów, którzy zamienili się w postacie z filmu: Robert Dziadul (Pan Iniemamocny), Jacek Malewicz (niezastąpiony Jack), Kornelia (Wiola). Sport udało się połączyć z zabawą. Niezastąpieni trenerzy użyli swoich mocy, by najlepiej jak tylko potrafią przenieść młode zawodniczki w świat bajki Disney ’a – „Iniemamocni”, wykorzystując do tego ćwiczenia sportowe z piłką nożną. – Zabawa była przednia. Obserwujemy na bieżąco postępy młodych piłkarek! Ten nowy projekt pozwala na rozwój piłki nożnej dziewcząt i wiążącej się z tą wspaniałą grą pozytywną wibrację! Po jego ukończeniu dziewczynki będą miały możliwość kontynuacji zabawy z piłką na treningach KS Promień Women odbywających się w naszej szkole – mówi Jacek Malewicz, trener z żarskiej Dwójki. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach jest jednym z dwóch ośrodków w województwie lubuskim, który otrzymał rekomendację UEFA i PZPN do realizacji tego przedsięwzięcia.

„Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów”

Gmina Żary o statusie miejskim realizuje projekt p.n.: „Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów” w ramach którego zakupiono 24 laptopy dla nauczycieli szkół podstawowych współrealizatorów projektu o wartości 67.866,48 zł
  
 

Smok 2020

Konferencja – „Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach”

20 stycznia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy etap projektu pn. „Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów” umowy
o dofinansowanie Projektu POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji Działanie: Wysoka jakość systemu oświaty.
W konferencji udział wzięli: Lubuski Kurator Oświaty- Ewa Rawa, Burmistrz Miasta Żary - Danuta Madej, z-ca Burmistrza Miasta Żary Olaf Napiórkowski, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie - Michał Morżak, Wójt Gminy Trzebiel Tomasz Sokołowski.
W konferencji ponadto uczestniczyli partnerzy projektu - pracownicy naukowi Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu prodziekan Wydziału Matematyki
i Informatyki UAM profesor dr hab. Jerzy Szymański, Kierownik Wydziałowego Centrum Dydaktyki Matematyki i Informatyki, Pełnomocnik Dziekana WMiI UAM ds. współpracy ze szkołami dr Edyta Juskowiak, pracownik Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego
w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu dr Izabela Marciniak, pełnomocnik dziekana ds. promocji Wydziału Matematyki i Informatyki dr Izabela Bondecka-Krzykowska,  pełnomocnik dziekana ds. koordynacji wydarzeń na Wydziale Elżbieta Skrzypczak,
Nie zabrakło również partnerów: z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - dyrektor Lidia Bugiera, konsultant Grażyna Uhman oraz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze- dyrektor Marzena Szafińska-Chadała, z-ca dyrektora
p. Zubowicz.
 
CELEM PROJEKTU JEST: POPRAWA FUNKCJONOWANIA I ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA SYSTEMU WSPOMAGANIA SZKÓŁ POPRZEZ WDROŻENIE MODELU SZKOŁY ĆWICZEŃ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ŻARACH W SIECI Z 9 SZKOŁAMI WE WSPÓŁPRACY
Z PARTNERAMI W LATACH 2019-2021.
100% DOFINANSOWANIA PROJEKTU Z UE, MEN: 1.008.396,81 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów

W poniedziałek 25.03.2019 r. w sali konferencyjnej żarskiego ratusza odbyła się konferencja inaugurująca projekt: „Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Danuta  Madej - Burmistrz Miasta Żary  przywitała zgromadzonych gości.
czytaj dalej

Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców

Szkoła Podstawowa nr 5 stanie się szkołą ćwiczeń

1 2

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.