FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

 • 09-07-2019

„Inwestujemy w zielone Żary” - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Gmina Żary o statusie miejskim realizuje projekt współfinansowany z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020:
 
INWESTUJEMY W ZIELONE ŻARY
 
Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego,
Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.
 
W ramach projektu w latach 2019 - 2020 zrealizowane zostaną zadania w następujących obszarach:
 • Zagospodarowanie terenu na działce nr 1251/6 ob. 6 – projektowany Park dydaktyczny
  przy ul. Kaszubskiej.
 • Zagospodarowanie dawnego kąpieliska w Kunicach, przy Al. Wojska Polskiego,
 • Zagospodarowanie terenu przy działkach numer 496, 482/3 ob. 1 – Skwer przy ul. Skarbowej.
 • Zagospodarowanie terenu na działce nr 335 ob. 3 - Park dydaktyczny z mało znanymi roślinami jadalnymi (Park przy Szkole Muzycznej).
 • Zagospodarowanie terenu na działce nr 293/15 ob. 3 – pas drogowy przy ul. Zawiszy Czarnego.
 • Zagospodarowanie terenu na działce nr 293/22 i 293/19 ob. 3 - Plac zabaw i skwer
  przy ul. Zawiszy Czarnego.
 • Zagospodarowanie terenu na działce nr 169/1 oraz 169/2 ob. 2 – Plac Pionierów Ziemi Żarskiej.
Celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Gminie Żary o statusie miejskim.
 
W efekcie realizacja projektu przyczyni się do zahamowania spadku powierzchni terenów zieleni w Gminie Żary o statusie miejskim, dzięki nowej powierzchni terenów zieleni oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu istniejących terenów zieleni. Poprzez nasadzenie nowej roślinności zredukowany zostanie poziom szkodliwej emisji substancji do atmosfery. Mieszkańcy uzyskają przyjazne przestrzenie zielone służące rekreacji na łonie natury, integracji i aktywizacji. Inwestycja promować będzie zdrowy tryb życia, jednocześnie uwrażliwiając wspólnotę lokalną na dbałość o otaczającą przyrodę (wzrost świadomości ekologicznej).
 
Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 28.06.2019 r.    
Wartość projektu: 4 465 259,35 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 840 330,66 zł
 
Wypełniając obowiązki wynikające z zawartej umowy o dofinansowaniu projektu Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres: e-mail
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Zagospodarowanie dawnego kąpieliska w Kunicach, przy Al. Wojska Polskiego

Firma ARMAN S.C. rozpoczęła roboty budowlane w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie dawnego kąpieliska w Kunicach, przy Al. Wojska Polskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 „INWESTUJEMY W ZIELONE ŻARY”.
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie:
 • wiaty grillowej,
 • wiaty edukacyjnej,
 • placu gier i zabaw dla dzieci i młodzieży,
 • ścieżkę pieszo – rowerową wokół kąpieliska,
 • małą architekturę (ławeczki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery),
 • nowych nasadzeń krzewów ozdobnych,
 • parking.
Planowane zakończenie inwestycji przewidziano na koniec maja 2020 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 299 013,00 zł.

6Galeria zdjęć: Zagospodarowanie dawnego kąpieliska w Kunicach, przy Al. Wojska Polskiego

 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją