OGŁOSZENIA

  • 16-12-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, niebędących świadczeniami medycznymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją