OGŁOSZENIA

  • 14-12-2020

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Zorganizowanie dzieciom czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy w okresie ferii zimowych 2021 w formie półkolonii z wykorzystaniem edukacji profilaktyczno – kulturalnej, programów, warsztatów, prelekcji dla dzieci mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją