OGŁOSZENIA

  • 17-12-2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją