- Ogłoszenia

  • 29-04-2019

Informacja dot. wysokości dodatku energetycznego

Informujemy, iż zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.( M.P. poz. 402),
wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,37 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,80 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł/miesiąc.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją