- Ogłoszenia

  • 23-04-2020

Informacja dot. wysokości dodatku energetycznego

Informujemy, iż zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.( M.P. z 2020r. poz. 374), wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2020r. do dnia 30 kwietnia 2021r. dla gospodarstwa domowego:
 
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 10,94 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,19 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,23 zł/miesiąc.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją