- Ogłoszenia

  • 30-06-2020

Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną. Strona może wnioskować o przyznanie z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego wskaże, w klauzuli dołączonej do wniosku, okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 68/ 47 08 303 lub 68/ 47 08 312.
 
Podstawa prawna:
Art. 15 zzzib ustawy z dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 374 ze zmianami).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją