- Ogłoszenia

  • 29-07-2020

Ważny komunikat dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego i św. 300+ na okres świadczeniowy 2020/2021

Szanowny Kliencie
od 3 sierpnia b.r.  rozpoczynamy  przyjmowanie wniosków  
w formie papierowej na nowy okres zasiłkowy.
Z uwagi na trwający stan epidemii i obowiązujące ograniczenia  znacznie zmniejszy się dzienna liczba obsługiwanych  mieszkańców.
W celu usprawnienia  obsługi  prosimy o składanie  wniosków w pierwszej kolejności za pośrednictwem poczty lub skrzynki podawczej umieszczonej przy Biurze Obsługi Mieszkańców wejście „B” Ratusza.
Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie zaklejonej i  oznaczonej danymi wnioskodawcy oraz jego numerem telefonu.
 
Przypominamy również o możliwości składania wniosków drogą elektroniczną, poprzez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  https://empatia.mpips.gov.pl/, bankowość elektroniczną za pośrednictwem banków krajowych oraz portalu PUE ZUS.
 
Dziękujemy i przepraszamy za utrudnienia.
 
Telefon do kontaktu:
  1. 68 4708370, 68 4708372, 68 4708271 – świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  2. 68 4708381, 68 4708328, 68 4708392, 68 4708379 – świadczenia rodzinne
  3. 68 4708276 – świadczenie 300+

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją