- Ogłoszenia

  • 29-04-2021

Miesięczna wysokość dodatku energetycznego

Informujemy, że miesięczna wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2021 r. do  30 kwietnia 2022 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:
  • prowadzonego przez osobę samotną  – 12,09 zł
  • składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł
  • składającego się co najmniej z 5 osób  – 20,15 zł.
Podstawa prawna - obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.( M.P. z 2021 r. poz. 393).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją