RAPORTY, PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE

  • 29-06-2020

Raport o stanie gminy za rok 2019

Już wkrótce będziecie Państwo mogli zapoznać się również z Raportem w „pigułce” poprzez Info Żary.
Już w tym tygodniu rozpocznie się kolportaż 3000 egz. tego wydania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją